Tabellbilaga 4. Produktionen av fjärrvärme, GWh

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fossila bränslen                    
- Olja 1 774 2 302 2 334 2 488 2 005 1 848 2 217 2 227 1 726 2 578
- Kol 7 520 8 497 8 782 9 089 8 304 7 767 8 935 8 344 7 289 8 195
- Naturgas 9 628 10 083 10 449 10 354 11 073 11 088 9 849 9 904 10 749 10 463
- Övriga fossila 186 218 213 263 298 298 241 241 500 590
- Fossila totalt 19 108 21 101 21 779 22 194 21 680 21 001 21 243 20 716 20 264 21 826
Torv 4 850 5 622 6 012 6 433 6 009 5 441 6 103 6 980 6 112 6 274
Förnybara bränslen                    
- Skogsindustrins avlut 367 396 282 286 286 267 375 205 222 207
- Övriga träbränslen 2 653 2 773 3 230 3 455 3 755 4 169 4 380 3 916 4 798 5 326
- Övriga förnybara 210 232 230 281 340 601 442 530 674 677
- Förnybara totalt 3 230 3 402 3 741 4 022 4 381 5 037 5 197 4 652 5 694 6 211
Övriga energikällor 944 826 876 1 043 1 012 1 096 1 092 1 056 1 396 1 158
Totalt 28 131 30 950 32 408 33 692 33 082 32 575 33 635 33 403 33 467 35 468

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2009, Tabellbilaga 4. Produktionen av fjärrvärme, GWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2009/salatuo_2009_2010-09-29_tau_004_sv.html