Tabellbilaga 5. Produktionen av industrivärme, GWh

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fossila bränslen                    
- Olja 4 769 4 637 4 649 4 232 4 381 4 176 3 832 3 808 3 217 3 061
- Kol 2 488 2 217 2 167 1 958 1 957 1 854 1 672 1 656 1 554 1 284
- Naturgas 7 958 8 313 7 753 7 471 7 936 7 243 7 504 7 387 6 946 6 443
- Övriga fossila 167 257 324 382 393 335 284 350 355 454
- Fossila bränslen totalt 15 382 15 424 14 893 14 043 14 667 13 608 13 292 13 201 12 072 11 241
Torv 4 185 4 412 5 006 5 261 4 407 4 061 4 739 5 249 4 805 4 224
Förnybara bränslen                    
- Skogsindustrins avlut 23 177 21 259 23 730 23 626 24 659 22 015 26 632 26 571 25 714 19 909
- Övriga träbränslen 10 795 10 494 10 453 10 333 10 967 10 079 11 142 10 533 10 537 9 120
- Övriga förnybara 307 347 379 449 456 507 524 549 525 566
- Förnybara totalt 34 279 32 100 34 562 34 408 36 082 32 601 38 299 37 652 36 776 29 596
Övriga energikällor 3 703 3 668 3 959 4 475 4 710 4 369 5 235 4 931 5 699 5 423
Totalt 57 549 55 604 58 420 58 186 59 865 54 638 61 564 61 033 59 352 50 485

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2009, Tabellbilaga 5. Produktionen av industrivärme, GWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2009/salatuo_2009_2010-09-29_tau_005_sv.html