Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2010

  Sähkö,
GWh
Kauko-
lämpö,
GWh
Teollisuus-
lämpö,
GWh
Poltto-
aineiden
käyttö,
GWh
Poltto-
aineiden
käyttö,
TJ
Lauhde-
voiman
tuotanto
1)
Öljy 108 .. .. 369 1 329
Hiili 2) 9 760 .. .. 25 195 90 702
Maakaasu 191 .. .. 562 2 024
Muut fossiiliset 3) 4) 61 .. .. 205 739
Turve 2 392 .. .. 6 479 23 323
Metsäteollisuuden jäteliemet 319 .. .. 1 075 3 870
Muut puupolttoaineet 1 081 .. .. 3 105 11 176
Muut uusiutuvat 3) 5) 146 .. .. 416 1 497
Muut energialähteet 6) 120 .. .. 594 2 140
Yhteensä 14 179 .. .. 38 000 136 801
Sähkön ja
lämmön
yhteis-
tuotanto
7)
Öljy 338 291 1 468 2 433 8 759
Hiili 2) 4 288 7 422 1 187 15 160 54 576
Maakaasu 10 786 9 080 5 624 29 695 106 902
Muut fossiiliset 3) 4) 129 209 320 897 3 228
Turve 3 460 6 334 4 261 17 003 61 211
Metsäteollisuuden jäteliemet 5 012 233 24 319 36 440 131 182
Muut puupolttoaineet 3 547 5 097 7 951 20 365 73 313
Muut uusiutuvat 3) 5) 271 334 505 1 431 5 152
Muut energialähteet 6) 267 208 945 1 815 6 535
Yhteensä 28 098 29 208 46 580 125 238 450 858
Lämmön
erillis-
tuotanto
8)
Öljy .. 2 339 1 663 5 310 19 117
Hiili 2) .. 675 152 911 3 280
Maakaasu .. 2 789 1 222 4 509 16 231
Muut fossiiliset 3) 4) .. 248 48 407 1 464
Turve .. 1 155 563 2 019 7 268
Metsäteollisuuden jäteliemet .. .. 135 150 539
Muut puupolttoaineet .. 1 457 2 109 4 183 15 058
Muut uusiutuvat 3) 5) .. 200 75 340 1 224
Muut energialähteet 6) .. 887 2 249 2 962 10 664
Yhteensä .. 9 749 8 216 20 790 74 844
Yhteensä Öljy 447 2 630 3 131 8 112 29 205
Hiili 2) 14 047 8 097 1 339 41 266 148 559
Maakaasu 10 977 11 869 6 846 34 766 125 156
Muut fossiiliset 3) 4) 190 456 368 1 509 5 431
Turve 5 852 7 489 4 825 25 501 91 802
Metsäteollisuuden jäteliemet 5 331 233 24 453 37 664 135 590
Muut puupolttoaineet 4 629 6 554 10 060 27 652 99 547
Muut uusiutuvat 3) 5) 417 534 580 2 187 7 873
Muut energialähteet 6) 387 1 095 3 194 5 372 19 370
Yhteensä 42 277 38 958 54 796 184 029 662 503
1) Yhteistuotannon yhteydessä tuotetut lauhdeosuudet on laskettu mukaan lauhdevoimaan.
2) Hiili sisältää kivihiilen lisäksi masuuni- ja koksikaasun sekä koksin.
3) Sekapolttoaineet (kuten kierrätyspolttoaine) on jaettu uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin niiden sisältämän fossiilisen ja biohajoavan hiilen suhteessa.
4) Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. muovipolttoaineet ja muut jätepolttoaineet sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden.
5) Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. sekapolttoaineiden bio-osuuden ja biokaasun.
6) Muut energialähteet sisältävät vedyn, sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.
7) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sisältää puhtaan yhteistuotannon.
8) Lauhdetuotannon ja yhteistuotannon yhteydessä tuotetut reduktiolämmöt on laskettu mukaan lämmön erillistuotantoon.

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus ja Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 6.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2010, Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2010/salatuo_2010_2011-10-06_tau_001_fi.html