Tabellbilaga 5. Produktionen av industrivärme, GWh

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fossila bränslen
- Olja 4 771 4 641 4 653 4 232 4 381 4 176 3 739 3 738 3 244 2 989 3 131
- Kol 2 488 2 217 2 167 1 958 1 957 1 854 1 672 1 656 1 554 1 282 1 339
- Naturgas 7 958 8 313 7 753 7 471 7 936 7 243 7 504 7 388 6 822 6 354 6 846
- Övriga fossila 161 251 319 378 389 332 280 346 346 440 368
- Fossila totalt 15 378 15 423 14 892 14 039 14 663 13 605 13 195 13 127 11 967 11 066 11 684
Torv 4 185 4 412 5 008 5 268 4 410 4 064 4 740 5 251 4 805 4 198 4 825
Förnybara bränslen
- Skogsindustrins avlut 23 177 21 259 23 730 23 626 24 659 22 015 26 632 26 571 25 714 19 890 24 453
- Övriga träbränsle 10 809 10 507 10 502 10 398 11 033 10 160 11 227 10 621 10 611 9 241 10 060
- Övriga förnybara 312 352 384 454 460 510 528 553 533 565 580
- Förnybara totalt 34 299 32 118 34 616 34 477 36 152 32 685 38 388 37 744 36 858 29 696 35 094
Övriga energikällor 2 768 2 752 2 776 3 265 3 502 3 364 4 192 3 796 4 521 2 992 3 194
Totalt 56 630 54 705 57 293 57 049 58 727 53 718 60 514 59 918 58 151 47 951 54 796

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 6.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2010, Tabellbilaga 5. Produktionen av industrivärme, GWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2010/salatuo_2010_2011-10-06_tau_005_sv.html