Figurbilaga 12. Bränsleförbrukning inom samproduktion av el och värme 2010–2011

Figurbilaga 12. Bränsleförbrukning inom samproduktion av el och värme 2010–2011

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2011, Figurbilaga 12. Bränsleförbrukning inom samproduktion av el och värme 2010–2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2011/salatuo_2011_2012-10-16_kuv_012_sv.html