Tabellbilaga 4. Produktionen av fjärrvärme, GWh

Korrigerad 18.10.2012. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fossila bränslen
- Olja 1 772 2 306 2 336 2 488 2 009 1 846 2 286 2 290 1 787 2 623 2 644 1 606
- Stenkol 7 307 8 212 8 503 9 051 8 233 7 710 8 882 8 262 7 188 8 048 7 997 7 581
- Naturgas 9 627 10 035 10 368 10 251 10 945 10 977 9 737 9 782 10 685 10 382 11 787 9 090
- Övriga fossila 394 494 485 287 334 346 284 312 473 591 551 599
- Fossila totalt 19 099 21 047 21 692 22 077 21 520 20 879 21 189 20 646 20 133 21 644 22 978 18 876
Torv 4 887 5 654 6 048 6 488 6 060 5 484 6 158 7 039 6 159 6 309 7 524 6 154
Förnybara bränslen
- Skogsindustrins avlut 380 406 291 296 298 276 388 218 239 226 251 195
- Övriga träbränsle 2 728 2 851 3 330 3 534 3 842 4 268 4 472 3 977 4 902 5 666 6 712 7 042
- Övriga förnybara 211 231 230 280 365 598 440 526 672 676 532 462
- Förnybara totalt 3 319 3 488 3 851 4 109 4 505 5 142 5 300 4 721 5 813 6 568 7 494 7 700
Övriga energikällor 711 575 608 774 764 873 781 823 1 243 1 042 1 044 1 300
Totalt 28 016 30 764 32 199 33 449 32 849 32 377 33 428 33 229 33 348 35 563 39 040 34 039

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2011, Tabellbilaga 4. Produktionen av fjärrvärme, GWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2011/salatuo_2011_2012-10-16_tau_004_sv.html