Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Produktionen av fjärrvärme, GWh

Korrigerad 18.10.2012. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fossila bränslen
- Olja 1 772 2 306 2 336 2 488 2 009 1 846 2 286 2 290 1 787 2 623 2 644 1 606
- Stenkol 7 307 8 212 8 503 9 051 8 233 7 710 8 882 8 262 7 188 8 048 7 997 7 581
- Naturgas 9 627 10 035 10 368 10 251 10 945 10 977 9 737 9 782 10 685 10 382 11 787 9 090
- Övriga fossila 394 494 485 287 334 346 284 312 473 591 551 599
- Fossila totalt 19 099 21 047 21 692 22 077 21 520 20 879 21 189 20 646 20 133 21 644 22 978 18 876
Torv 4 887 5 654 6 048 6 488 6 060 5 484 6 158 7 039 6 159 6 309 7 524 6 154
Förnybara bränslen
- Skogsindustrins avlut 380 406 291 296 298 276 388 218 239 226 251 195
- Övriga träbränsle 2 728 2 851 3 330 3 534 3 842 4 268 4 472 3 977 4 902 5 666 6 712 7 042
- Övriga förnybara 211 231 230 280 365 598 440 526 672 676 532 462
- Förnybara totalt 3 319 3 488 3 851 4 109 4 505 5 142 5 300 4 721 5 813 6 568 7 494 7 700
Övriga energikällor 711 575 608 774 764 873 781 823 1 243 1 042 1 044 1 300
Totalt 28 016 30 764 32 199 33 449 32 849 32 377 33 428 33 229 33 348 35 563 39 040 34 039

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2011, Tabellbilaga 4. Produktionen av fjärrvärme, GWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2011/salatuo_2011_2012-10-16_tau_004_sv.html