Tabellbilaga 5. Produktionen av industrivärme, GWh

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fossila bränslen
- Olja 4 787 4 656 4 665 4 247 4 396 4 196 3 755 3 754 3 256 2 993 3 142 2 489
- Stenkol 1 967 1 733 1 621 1 544 1 519 1 471 1 431 1 381 1 322 1 040 1 000 888
- Naturgas 7 961 8 362 7 838 7 574 8 062 7 354 7 616 7 509 6 908 6 440 6 932 6 046
- Övriga fossila 690 748 875 806 840 727 533 632 590 690 736 662
- Fossila totalt 15 405 15 499 14 999 14 172 14 816 13 749 13 335 13 277 12 075 11 172 11 811 10 086
Torv 4 182 4 414 5 011 5 270 4 411 4 067 4 741 5 254 4 809 4 228 4 943 4 501
Förnybara bränslen
- Skogsindustrins avlut 23 180 21 259 23 730 23 626 24 659 22 015 26 632 26 571 25 715 19 899 24 460 23 840
- Övriga träbränsle 10 781 10 502 10 479 10 389 11 027 10 152 11 216 10 616 10 600 9 228 10 180 10 425
- Övriga förnybara 312 354 384 455 464 512 531 557 535 568 553 596
- Förnybara totalt 34 273 32 114 34 593 34 470 36 151 32 680 38 379 37 745 36 850 29 694 35 194 34 862
Övriga energikällor 2 757 2 741 2 765 3 245 3 489 3 352 3 615 3 593 3 632 2 721 2 896 3 185
Totalt 56 617 54 768 57 368 57 158 58 867 53 847 60 069 59 868 57 366 47 816 54 844 52 634

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2011, Tabellbilaga 5. Produktionen av industrivärme, GWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2011/salatuo_2011_2012-10-16_tau_005_sv.html