Figurbilaga 5. Elproduktion med förnybara energikällor 2000–2012

Figurbilaga 5. Elproduktion med förnybara energikällor 2000–2012

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2012, Figurbilaga 5. Elproduktion med förnybara energikällor 2000–2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2012/salatuo_2012_2013-11-05_kuv_005_sv.html