Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2013

  Sähkö,
GWh
Kauko-
lämpö,
GWh
Teollisuus-
lämpö,
GWh
Poltto-
aineiden
käyttö,
GWh
Poltto-
aineiden
käyttö,
TJ
Lauhde-
voiman
tuotanto
1)
Öljy 93 - - 322 1 161
Kivihiili 5 927 - - 15 274 54 988
Maakaasu 137 - - 377 1 355
Muut fossiiliset 2) 3) 344 - - 1 268 4 563
Turve 771 - - 2 153 7 751
Metsäteollisuuden jäteliemet 344 - - 1 240 4 465
Muut puupolttoaineet 1 005 - - 2 891 10 407
Muut uusiutuvat 2) 4) 132 - - 364 1 311
Muut energialähteet 5) 131 - - 501 1 804
Yhteensä 8 883 - - 24 391 87 806
Sähkön ja
lämmön
yhteis-
tuotanto
6)
Öljy 113 108 942 1 436 5 169
Kivihiili 4 070 7 433 501 14 324 51 568
Maakaasu 6 476 5 344 4 058 18 275 65 791
Muut fossiiliset 2) 3) 334 750 662 2 233 8 039
Turve 2 195 4 140 2 753 11 144 40 119
Metsäteollisuuden jäteliemet 5 093 178 24 324 37 594 135 339
Muut puupolttoaineet 4 346 7 159 8 647 24 582 88 494
Muut uusiutuvat 2) 4) 401 721 623 2 215 7 973
Muut energialähteet 5) 298 275 1 160 2 444 8 798
Yhteensä 23 326 26 108 43 671 114 248 411 292
Lämmön
erillis-
tuotanto
7)
Öljy - 904 857 3 099 11 158
Kivihiili - 1 033 400 1 606 5 783
Maakaasu - 2 634 1 537 4 660 16 777
Muut fossiiliset 2) 3) - 94 154 309 1 114
Turve - 821 458 1 505 5 419
Metsäteollisuuden jäteliemet - - 179 198 712
Muut puupolttoaineet - 1 827 2 835 5 520 19 871
Muut uusiutuvat 2) 4) - 140 259 493 1 773
Muut energialähteet 5) - 969 1 821 2 494 8 977
Yhteensä - 8 421 8 500 19 884 71 584
Yhteensä Öljy 205 1 012 1 799 4 858 17 488
Kivihiili 9 997 8 466 901 31 205 112 339
Maakaasu 6 614 7 978 5 595 23 312 83 923
Muut fossiiliset 2) 3) 678 844 816 3 810 13 716
Turve 2 966 4 960 3 211 14 802 53 289
Metsäteollisuuden jäteliemet 5 437 178 24 503 39 032 140 516
Muut puupolttoaineet 5 351 8 986 11 483 32 992 118 772
Muut uusiutuvat 2) 4) 533 861 882 3 072 11 058
Muut energialähteet 5) 429 1 244 2 981 5 439 19 580
Yhteensä 32 210 34 529 52 171 158 523 570 681
1) Yhteistuotannon yhteydessä tuotetut lauhdeosuudet on laskettu mukaan lauhdevoimaan.
2) Sekapolttoaineet (kuten kierrätyspolttoaine) on jaettu uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin niiden sisältämän fossiilisen ja biohajoavan hiilen suhteessa.
3) Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. masuuni- ja koksikaasun, koksin, muovipolttoaineet ja fossiiliset jätepolttoaineet sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden.
4) Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. sekapolttoaineiden bio-osuuden ja biokaasun.
5) Muut energialähteet sisältävät vedyn, sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.
6) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sisältää puhtaan yhteistuotannon.
7) Lauhdetuotannon ja yhteistuotannon yhteydessä tuotetut reduktiolämmöt on laskettu mukaan lämmön erillistuotantoon.

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus ja Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 029 551 3549, Sami Hautakangas 029 551 3791, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 16.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2013, Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2013/salatuo_2013_2014-10-16_tau_001_fi.html