Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle år 2013

  El, GWh Fjärrvärme, GWh Industrivärme, GWh Bränsleförbrukning, GWh Bränsleförbrukning, TJ
Kondensproduktion 1) Olja 93 - - 322 1 161
Stenkol 5 927 - - 15 274 54 988
Naturgas 137 - - 377 1 355
Övriga fossila 2) 3) 344 - - 1 268 4 563
Torv 771 - - 2 153 7 751
Skogsindustrins avlut 344 - - 1 240 4 465
Övriga träbränslen 1 005 - - 2 891 10 407
Övriga förnybara 2) 4) 132 - - 364 1 311
Övriga energikällor 5) 131 - - 501 1 804
Totalt 8 883 - - 24 391 87 806
Samproduktion av el och värme 6) Olja 113 108 942 1 436 5 169
Stenkol 4 070 7 433 501 14 324 51 568
Naturgas 6 476 5 344 4 058 18 275 65 791
Övriga fossila 2) 3) 334 750 662 2 233 8 039
Torv 2 195 4 140 2 753 11 144 40 119
Skogsindustrins avlut 5 093 178 24 324 37 594 135 339
Övriga träbränslen 4 346 7 159 8 647 24 582 88 494
Övriga förnybara 2) 4) 401 721 623 2 215 7 973
Övriga energikällor 5) 298 275 1 160 2 444 8 798
Totalt 23 326 26 108 43 671 114 248 411 292
Separat värmeproduktion 7) Olja - 904 857 3 099 11 158
Stenkol - 1 033 400 1 606 5 783
Naturgas - 2 634 1 537 4 660 16 777
Övriga fossila 2) 3) - 94 154 309 1 114
Torv - 821 458 1 505 5 419
Skogsindustrins avlut - - 179 198 712
Övriga träbränslen - 1 827 2 835 5 520 19 871
Övriga förnybara 2) 4) - 140 259 493 1 773
Övriga energikällor 5) - 969 1 821 2 494 8 977
Totalt - 8 421 8 500 19 884 71 584
Totalt Olja 205 1 012 1 799 4 858 17 488
Stenkol 9 997 8 466 901 31 205 112 339
Naturgas 6 614 7 978 5 595 23 312 83 923
Övriga fossila 2) 3) 678 844 816 3 810 13 716
Torv 2 966 4 960 3 211 14 802 53 289
Skogsindustrins avlut 5 437 178 24 503 39 032 140 516
Övriga träbränslen 5 351 8 986 11 483 32 992 118 772
Övriga förnybara 2) 4) 533 861 882 3 072 11 058
Övriga energikällor 5) 429 1 244 2 981 5 439 19 580
Totalt 32 210 34 529 52 171 158 523 570 681
1) Kondensandelar som producerats i samband med samproduktion ingår i kondensproduktion.
2) Blandbränsle (som t.ex. återvinningsbränsle) har indelats i förnybara och fossila bränslen enligt förhållandet fossil och biologisk nedbrytbar kol i bränslena.
3) Övriga fossila bränslen innehåller bl.a. masugns- och koksgas, koks, plastbränslen och andra avfallsbränslen samt den fossila andelen i blandbränslen.
4) Övriga förnybara bränslen innehåller bl.a. bio-andelen i blandbränslen och biogas.
5) Övriga energikällor innehåller väte, elektricitet samt industriell reaktions- och sekundärvärme.
6) Samproduktion av el och värme innehåller ren samproduktion.
7) Reduktionsvärme, som producerats i samband med kondensproduktion och samproduktion, ingår i separat värmeproduktion.

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 029 551 3549, Sami Hautakangas 029 551 3791, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2013, Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle år 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2013/salatuo_2013_2014-10-16_tau_001_sv.html