Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2014

  Sähkö,
GWh
Kauko-
lämpö,
GWh
Teollisuus-
lämpö,
GWh
Poltto-
aineiden
käyttö,
GWh
Poltto-
aineiden
käyttö,
TJ
Lauhde-
voiman
tuotanto
1)
Öljy 74 - - 310 1 116
Kivihiili 3 705 - - 9 502 34 207
Maakaasu 62 - - 184 661
Muut fossiiliset 2) 3) 347 - - 1 365 4 915
Turve 822 - - 2 332 8 397
Metsäteollisuuden jäteliemet 281 - - 1 044 3 757
Muut puupolttoaineet 832 - - 2 384 8 584
Muut uusiutuvat 2) 4) 46 - - 165 592
Muut energialähteet 5) 142 - - 568 2 045
Yhteensä 6 310 - - 17 854 64 273
Sähkön ja
lämmön
yhteis-
tuotanto
6)
Öljy 127 143 1 050 1 665 5 993
Kivihiili 3 745 7 215 270 12 842 46 233
Maakaasu 5 324 4 252 3 458 14 948 53 814
Muut fossiiliset 2) 3) 467 1 009 917 2 974 10 707
Turve 2 370 4 263 3 217 11 904 42 855
Metsäteollisuuden jäteliemet 5 057 196 24 467 37 438 134 775
Muut puupolttoaineet 4 345 7 397 8 357 24 342 87 633
Muut uusiutuvat 2) 4) 401 744 444 2 041 7 347
Muut energialähteet 5) 294 262 1 079 2 321 8 354
Yhteensä 22 130 25 481 43 259 110 475 397 710
Lämmön
erillis-
tuotanto
7)
Öljy - 831 794 2 781 10 011
Kivihiili - 814 376 1 318 4 743
Maakaasu - 2 701 1 744 4 921 17 717
Muut fossiiliset 2) 3) - 185 192 453 1 631
Turve - 838 563 1 656 5 960
Metsäteollisuuden jäteliemet - 20 780 878 3 160
Muut puupolttoaineet - 2 190 2 542 5 552 19 988
Muut uusiutuvat 2) 4) - 203 125 397 1 430
Muut energialähteet 5) - 1 055 1 614 2 309 8 314
Yhteensä - 8 837 8 729 20 265 72 954
Yhteensä Öljy 201 974 1 843 4 755 17 120
Kivihiili 7 450 8 029 646 23 662 85 183
Maakaasu 5 386 6 953 5 201 20 053 72 192
Muut fossiiliset 2) 3) 814 1 195 1 108 4 792 17 252
Turve 3 192 5 101 3 780 15 892 57 212
Metsäteollisuuden jäteliemet 5 338 215 25 247 39 359 141 692
Muut puupolttoaineet 5 177 9 587 10 899 32 279 116 205
Muut uusiutuvat 2) 4) 447 947 569 2 603 9 370
Muut energialähteet 5) 436 1 317 2 693 5 198 18 713
Yhteensä 28 440 34 318 51 988 148 594 534 938
1) Yhteistuotannon yhteydessä tuotetut lauhdeosuudet on laskettu mukaan lauhdevoimaan.
2) Sekapolttoaineet (kuten kierrätyspolttoaine) on jaettu uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin niiden sisältämän fossiilisen ja biohajoavan hiilen suhteessa.
3) Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. masuuni- ja koksikaasun, koksin, muovipolttoaineet ja fossiiliset jätepolttoaineet sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden.
4) Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. sekapolttoaineiden bio-osuuden ja biokaasun.
5) Muut energialähteet sisältävät vedyn, sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.
6) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sisältää puhtaan yhteistuotannon.
7) Lauhdetuotannon ja yhteistuotannon yhteydessä tuotetut reduktiolämmöt on laskettu mukaan lämmön erillistuotantoon.

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus ja Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 029 551 3549, Sami Hautakangas 029 551 3791, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2014, Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2014/salatuo_2014_2015-10-29_tau_001_fi.html