Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle år 2014

  El, GWh Fjärrvärme, GWh Industrivärme, GWh Bränsleförbrukning, GWh Bränsleförbrukning, TJ
Kondensproduktion 1) Olja 74 - - 310 1 116
Stenkol 3 705 - - 9 502 34 207
Naturgas 62 - - 184 661
Övriga fossila 2) 3) 347 - - 1 365 4 915
Torv 822 - - 2 332 8 397
Skogsindustrins avlut 281 - - 1 044 3 757
Övriga träbränslen 832 - - 2 384 8 584
Övriga förnybara 2) 4) 46 - - 165 592
Övriga energikällor 5) 142 - - 568 2 045
Totalt 6 310 - - 17 854 64 273
Samproduktion av el och värme 6) Olja 127 143 1 050 1 665 5 993
Stenkol 3 745 7 215 270 12 842 46 233
Naturgas 5 324 4 252 3 458 14 948 53 814
Övriga fossila 2) 3) 467 1 009 917 2 974 10 707
Torv 2 370 4 263 3 217 11 904 42 855
Skogsindustrins avlut 5 057 196 24 467 37 438 134 775
Övriga träbränslen 4 345 7 397 8 357 24 342 87 633
Övriga förnybara 2) 4) 401 744 444 2 041 7 347
Övriga energikällor 5) 294 262 1 079 2 321 8 354
Totalt 22 130 25 481 43 259 110 475 397 710
Separat värmeproduktion 7) Olja - 831 794 2 781 10 011
Stenkol - 814 376 1 318 4 743
Naturgas - 2 701 1 744 4 921 17 717
Övriga fossila 2) 3) - 185 192 453 1 631
Torv - 838 563 1 656 5 960
Skogsindustrins avlut - 20 780 878 3 160
Övriga träbränslen - 2 190 2 542 5 552 19 988
Övriga förnybara 2) 4) - 203 125 397 1 430
Övriga energikällor 5) - 1 055 1 614 2 309 8 314
Totalt - 8 837 8 729 20 265 72 954
Totalt Olja 201 974 1 843 4 755 17 120
Stenkol 7 450 8 029 646 23 662 85 183
Naturgas 5 386 6 953 5 201 20 053 72 192
Övriga fossila 2) 3) 814 1 195 1 108 4 792 17 252
Torv 3 192 5 101 3 780 15 892 57 212
Skogsindustrins avlut 5 338 215 25 247 39 359 141 692
Övriga träbränslen 5 177 9 587 10 899 32 279 116 205
Övriga förnybara 2) 4) 447 947 569 2 603 9 370
Övriga energikällor 5) 436 1 317 2 693 5 198 18 713
Totalt 28 440 34 318 51 988 148 594 534 938
1) Kondensandelar som producerats i samband med samproduktion ingår i kondensproduktion.
2) Blandbränsle (som t.ex. återvinningsbränsle) har indelats i förnybara och fossila bränslen enligt förhållandet fossil och biologisk nedbrytbar kol i bränslena.
3) Övriga fossila bränslen innehåller bl.a. masugns- och koksgas, koks, plastbränslen och andra avfallsbränslen samt den fossila andelen i blandbränslen.
4) Övriga förnybara bränslen innehåller bl.a. bio-andelen i blandbränslen och biogas.
5) Övriga energikällor innehåller väte, elektricitet samt industriell reaktions- och sekundärvärme.
6) Samproduktion av el och värme innehåller ren samproduktion.
7) Reduktionsvärme, som producerats i samband med kondensproduktion och samproduktion, ingår i separat värmeproduktion.

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Energiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 029 551 3549, Sami Hautakangas 029 551 3791, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2014, Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle år 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2014/salatuo_2014_2015-10-29_tau_001_sv.html