Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2015

  Sähkö,
GWh
Kauko-
lämpö,
GWh
Teollisuus-
lämpö,
GWh
Poltto-
aineiden
käyttö,
GWh
Poltto-
aineiden
käyttö,
TJ
Lauhde-
voiman
tuotanto
1)
Öljy 72 - - 254 914
Kivihiili 1 539 - - 4 137 14 893
Maakaasu 36 - - 98 354
Muut fossiiliset 2) 3) 479 - - 1 369 4 928
Turve 570 - - 1 659 5 971
Metsäteollisuuden jäteliemet 388 - - 1 329 4 783
Muut puupolttoaineet 816 - - 2 346 8 446
Muut uusiutuvat 2) 4) 99 - - 278 999
Muut energialähteet 5) 62 - - 307 1 105
Yhteensä 4 062 - - 11 776 42 393
Sähkön ja
lämmön
yhteis-
tuotanto
6)
Öljy 115 119 1 400 1 978 7 122
Kivihiili 3 282 6 185 444 11 567 41 642
Maakaasu 5 050 4 019 2 834 13 453 48 430
Muut fossiiliset 2) 3) 381 1 012 741 2 556 9 200
Turve 2 323 4 560 3 019 11 606 41 781
Metsäteollisuuden jäteliemet 5 054 190 24 582 37 506 135 020
Muut puupolttoaineet 3 865 7 096 8 094 22 584 81 303
Muut uusiutuvat 2) 4) 531 1 126 753 2 926 10 532
Muut energialähteet 5) 245 167 1 002 1 963 7 068
Yhteensä 20 846 24 473 42 869 106 138 382 098
Lämmön
erillis-
tuotanto
7)
Öljy - 989 986 2 830 10 190
Kivihiili - 605 386 1 149 4 135
Maakaasu - 1 614 1 612 3 601 12 963
Muut fossiiliset 2) 3) - 147 191 412 1 483
Turve - 1 225 639 2 159 7 773
Metsäteollisuuden jäteliemet - 19 435 561 2 020
Muut puupolttoaineet - 4 269 2 774 8 067 29 041
Muut uusiutuvat 2) 4) - 247 202 555 1 997
Muut energialähteet 5) - 1 441 1 751 2 525 9 091
Yhteensä - 10 558 8 975 21 859 78 692
Yhteensä Öljy 187 1 107 2 386 5 063 18 226
Kivihiili 4 821 6 790 830 16 853 60 671
Maakaasu 5 086 5 633 4 446 17 152 61 747
Muut fossiiliset 2) 3) 860 1 159 931 4 336 15 611
Turve 2 893 5 785 3 658 15 423 55 525
Metsäteollisuuden jäteliemet 5 442 209 25 017 39 395 141 823
Muut puupolttoaineet 4 681 11 365 10 868 32 997 118 790
Muut uusiutuvat 2) 4) 629 1 373 955 3 758 13 528
Muut energialähteet 5) 307 1 608 2 752 4 796 17 264
Yhteensä 24 908 35 031 51 844 139 773 503 183
1) Yhteistuotannon yhteydessä tuotetut lauhdeosuudet on laskettu mukaan lauhdevoimaan.
2) Sekapolttoaineet (kuten kierrätyspolttoaine) on jaettu uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin niiden sisältämän fossiilisen ja biohajoavan hiilen suhteessa.
3) Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. masuuni- ja koksikaasun, koksin ja fossiiliset jätepolttoaineet sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden.
4) Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. sekapolttoaineiden bio-osuuden ja biokaasun.
5) Muut energialähteet sisältävät vedyn, sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.
6) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sisältää puhtaan yhteistuotannon.
7) Lauhdetuotannon ja yhteistuotannon yhteydessä tuotetut reduktiolämmöt on laskettu mukaan lämmön erillistuotantoon.

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus, Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 029 551 3549, Sami Hautakangas 029 551 3791, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 2.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2015, Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2015/salatuo_2015_2016-11-02_tau_001_fi.html