Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain 2017

  Sähkö, GWh Kaukolämpö, GWh Teollisuuslämpö, Gwh Polttoaineiden käyttö, GWh Käytetyt polttoaineet, TJ
Lauhdevoiman tuotanto 1) Öljy 50 .. .. 201 725
Kivihiili 1 195 .. .. 3 215 11 574
Maakaasu 11 .. .. 41 148
Muut fossiiliset 2) 3) 459 .. .. 1 596 5 747
Turve 377 .. .. 1 124 4 046
Metsäteollisuuden jäteliemet 377 .. .. 1 253 4 512
Muut puupolttoaineet 600 .. .. 1 737 6 254
Muut uusiutuvat 2) 4) 75 .. .. 226 812
Muut energialähteet 5) 141 .. .. 609 2 193
Yhteensä 3 284 .. .. 10 004 36 013
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 6) Öljy 108 99 1 208 1 608 5 789
Kivihiili 4 336 8 055 603 15 090 54 325
Maakaasu 3 210 2 444 2 713 9 511 34 240
Muut fossiiliset 2) 3) 435 1 178 452 2 661 9 580
Turve 2 225 4 146 2 631 10 850 39 060
Metsäteollisuuden jäteliemet 5 296 164 26 657 41 258 148 529
Muut puupolttoaineet 4 262 7 152 8 192 23 903 86 050
Muut uusiutuvat 2) 4) 634 1 273 660 3 264 11 752
Muut energialähteet 5) 227 149 705 1 480 5 328
Yhteensä 20 735 24 659 43 821 109 626 394 653
Lämmön erillistuotanto 7) Öljy .. 827 971 2 489 8 961
Kivihiili .. 587 270 981 3 531
Maakaasu .. 1 250 1 089 2 580 9 286
Muut fossiiliset 2) 3) .. 203 265 563 2 028
Turve .. 1 236 651 2 252 8 107
Metsäteollisuuden jäteliemet .. 12 393 478 1 720
Muut puupolttoaineet .. 5 338 4 198 11 210 40 357
Muut uusiutuvat 2) 4) .. 349 395 896 3 224
Muut energialähteet 5) .. 3 830 1 602 2 029 7 304
josta savukaasupesureilla   2 397 262    
Yhteensä .. 13 632 9 834 23 477 84 518
Yhteensä Öljy 158 926 2 179 4 299 15 475
Kivihiili 5 531 8 642 873 19 286 69 431
Maakaasu 3 220 3 693 3 802 12 132 43 675
Muut fossiiliset 2) 3) 893 1 378 713 4 810 17 315
Turve 2 602 5 382 3 282 14 226 51 213
Metsäteollisuuden jäteliemet 5 673 176 27 050 42 989 154 761
Muut puupolttoaineet 4 863 12 491 12 390 36 850 132 662
Muut uusiutuvat 2) 4) 710 1 624 1 059 4 396 15 827
Muut energialähteet 5) 369 3 979 2 307 4 118 14 825
Yhteensä 24 019 38 292 53 655 143 107 515 184
1) Yhteistuotannon yhteydessä tuotetut lauhdeosuudet on laskettu mukaan lauhdevoimaan.
2) Sekapolttoaineet (kuten kierrätyspolttoaine) on jaettu uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin niiden sisältämän fossiilisen ja biohajoavan hiilen suhteessa.
3) Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. masuuni- ja koksikaasun, koksin, muovipolttoaineet ja fossiiliset jätepolttoaineet sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden.
4) Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. sekapolttoaineiden bio-osuuden ja biokaasun.
5) Muut energialähteet sisältävät vedyn, sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.
6) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sisältää puhtaan yhteistuotannon.
7) Lauhdetuotannon ja yhteistuotannon yhteydessä tuotetut reduktiolämmöt on laskettu mukaan lämmön erillistuotantoon.

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus, Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Pekka Lösönen 029 551 3268, Minna Niininen 029 551 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 1.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2017, Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2017/salatuo_2017_2018-11-01_tau_001_fi.html