Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle 2018

  El, GWh Fjärrvärme, GWh Industrivärme, GWh Bränsleförbrukning, GWh Bränsleförbrukning, TJ
Kondensproduktion 1) Olja 83 - - 298 1 073
Stenkol 1 540 - - 4 164 14 991
Naturgas 110 - - 288 1 036
Övriga fossila 2) 3) 637 - - 1 790 6 445
Torv 791 - - 2 310 8 317
Svartlut 666 - - 2 344 8 439
Övriga träbränslen 757 - - 2 243 8 075
Övriga förnybara 2) 4) 113 - - 356 1 281
Övriga energikällor 5) 50 - - 237 854
Totalt 4 748 - - 14 031 50 510
Samproduktion av el och värme 6) Olja 146 129 446 894 3 218
Stenkol 3 902 7 116 570 13 330 47 988
Naturgas 3 977 3 268 2 232 10 850 39 059
Övriga fossila 2) 3) 481 1 139 542 2 842 10 231
Torv 2 459 4 443 2 764 11 803 42 491
Svartlut 5 771 209 27 488 43 321 155 956
Övriga träbränslen 4 129 6 979 7 738 23 193 83 495
Övriga förnybara 2) 4) 682 1 319 670 3 469 12 487
Övriga energikällor 5) 290 107 1 090 2 038 7 336
Totalt 21 836 24 709 43 539 111 739 402 261
Separat värmeproduktion 7) Olja - 701 1 328 2 854 10 273
Stenkol - 593 180 878 3 160
Naturgas - 1 676 1 621 3 641 13 107
Övriga fossila 2) 3) - 204 230 503 1 812
Torv - 1 249 747 2 348 8 454
Svartlut - 12 579 733 2 638
Övriga träbränslen - 5 336 4 448 11 510 41 435
Övriga förnybara 2) 4) - 293 403 824 2 965
Övriga energikällor 5) - 3 736 2 130 2 275 8 190
från rökgasskrubber - 2 330 591 .. ..
Totalt .. 13 800 11 665 25 565 92 033
Totalt Olja 229 830 1 774 4 046 14 564
Stenkol 5 442 7 710 750 18 372 66 138
Naturgas 4 087 4 944 3 853 14 778 53 201
Övriga fossila 2) 3) 1 118 1 344 772 5 135 18 487
Torv 3 250 5 691 3 511 16 462 59 262
Svartlut 6 437 221 28 067 46 398 167 032
Övriga träbränslen 4 887 12 315 12 186 36 946 133 006
Övriga förnybara 2) 4) 795 1 612 1 072 4 648 16 733
Övriga energikällor 5) 340 3 843 3 220 4 550 16 380
Totalt 26 585 38 509 55 204 151 334 544 804
1) Kondensandelar som producerats i samband med samproduktion ingår i kondensproduktion.
2) Blandbränsle (som t.ex. återvinningsbränsle) har indelats i förnybara och fossila bränslen enligt förhållandet fossil och biologisk nedbrytbar kol i bränslena.
3) Övriga fossila bränslen innehåller bl.a. masugns- och koksgas, koks, plastbränslen och andra avfallsbränslen samt den fossila andelen i blandbränslen.
4) Övriga förnybara bränslen innehåller bl.a. bio-andelen i blandbränslen och biogas.
5) Övriga energikällor innehåller väte, elektricitet samt industriell reaktions- och sekundärvärme.
6) Samproduktion av el och värme innehåller ren samproduktion.
7) Reduktionsvärme, som producerats i samband med kondensproduktion och samproduktion, ingår i separat värmeproduktion.

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen, Elstatistiken, Finsk Energiindustri r.f.

Förfrågningar: Pekka Lösönen 029 551 3268, Minna Niininen 029 551 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 1.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2018, Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2018/salatuo_2018_2019-11-01_tau_001_sv.html