Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain 2019

    Sähkö, GWh Kaukolämpö, GWh Teollisuuslämpö, GWh Polttoaineiden käyttö, GWh Käytetyt polttoaineet, TJ
Lauhdevoiman tuotant o 1) Öljy 102 - - 342 1 230
Kivihiili 603 - - 1 725 6 210
Maakaasu 112 - - 301 1 085
Muut fossiiliset 2) 3) 461 - - 1 255 4 518
Turve 476 - - 1 475 5 311
Mustalipeä 650 - - 2 184 7 863
Muut puupolttoaineet 613 - - 1 894 6 819
Muut uusiutuvat 2) 4) 79 - - 249 897
Muut energialähteet 5) 46 - - 253 911
Yhteensä 3 142 - - 9 678 34 842
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 6) Öljy 165 158 416 906 3 260
Kivihiili 3 513 6 391 466 11 844 42 640
Maakaasu 3 655 2 878 2 250 10 052 36 186
Muut fossiiliset 2) 3) 487 1 140 501 2 795 10 061
Turve 2 345 4 363 2 518 11 093 39 937
Mustalipeä 6 100 204 28 630 44 154 158 956
Muut puupolttoaineet 4 447 7 517 7 350 23 514 84 650
Muut uusiutuvat 2) 4) 652 1 264 597 3 305 11 898
Muut energialähteet 5) 211 107 667 1 349 4 857
Yhteensä 21 576 24 022 43 397 109 013 392 446
Lämmön erillistuotanto 7) Öljy - 617 1 693 3 200 11 521
Kivihiili - 509 147 728 2 622
Maakaasu - 1 214 1 299 2 798 10 074
Muut fossiiliset 2) 3) - 287 245 632 2 274
Turve - 1 309 753 2 439 8 779
Mustalipeä - 15 686 813 2 926
Muut puupolttoaineet - 5 759 4 644 12 297 44 268
Muut uusiutuvat 2) 4) - 514 408 1 124 4 047
Muut energialähteet 5) - 3 895 2 131 1 939 6 979
Yhteensä .. 14 120 12 007 25 969 93 489
josta savukaasupesureilla - 2 552 802 .. ..
Yhteensä Öljy 267 776 2 110 4 447 16 011
Kivihiili 4 115 6 900 614 14 298 51 472
Maakaasu 3 767 4 092 3 549 13 151 47 345
Muut fossiiliset 2) 3) 947 1 427 747 4 681 16 853
Turve 2 821 5 672 3 271 15 007 54 027
Mustalipeä 6 750 219 29 316 47 151 169 744
Muut puupolttoaineet 5 060 13 275 11 995 37 705 135 737
Muut uusiutuvat 2) 4) 732 1 778 1 004 4 678 16 842
Muut energialähteet 5) 258 4 003 2 798 3 541 12 747
Yhteensä 24 717 38 142 55 404 144 660 520 777
1) Yhteistuotannon yhteydessä tuotetut lauhdeosuudet on laskettu mukaan lauhdevoimaan.
2) Sekapolttoaineet (kuten kierrätyspolttoaine) on jaettu uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin niiden sisältämän fossiilisen ja biohajoavan hiilen suhteessa.
3) Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. masuuni- ja koksikaasun, koksin, muovipolttoaineet ja fossiiliset jätepolttoaineet sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden.
4) Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. sekapolttoaineiden bio-osuuden ja biokaasun.
5) Muut energialähteet sisältävät vedyn, sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.
6) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sisältää puhtaan yhteistuotannon.
7) Lauhdetuotannon ja yhteistuotannon yhteydessä tuotetut reduktiolämmöt on laskettu mukaan lämmön erillistuotantoon.

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus, Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 029 551 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2019, Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2019/salatuo_2019_2020-11-03_tau_001_fi.html