Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain 2020

    Sähkö, GWh Kaukolämpö, GWh Teollisuuslämpö, GWh P olttoaineiden käyttö, GWh Käytetyt polttoaineet, TJ
Lauhdevoiman tuotanto 1) Öljy 60 .. .. 223 802
Kivihiili 364 .. .. 1 099 3 957
Maakaasu 123 .. .. 316 1 139
Muut fossiiliset 2) 3) 459 .. .. 1 326 4 773
Turve 234 .. .. 767 2 762
Mustalipeä 613 .. .. 2 075 7 469
Muut puupolttoaineet 379 .. .. 1 261 4 540
Muut uusiutuvat 2) 4) 50 .. .. 165 593
Muut energialähteet 5) 29 .. .. 258 930
Yhteensä 2 311 .. .. 7 491 26 967
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 6) Öljy 114 139 324 730 2 630
Kivihiili 1 939 3 723 415 6 879 24 763
Maakaasu 3 778 3 033 2 342 10 487 37 754
Muut fossiiliset 2) 3) 440 1 051 426 2 595 9 341
Turve 1 763 3 280 1 843 8 312 29 923
Mustalipeä 5 408 179 26 726 41 116 148 017
Muut puupolttoaineet 3 902 6 861 6 900 21 609 77 791
Muut uusiutuvat 2) 4) 568 1 073 533 2 898 10 434
Muut energialähteet 5) 192 111 697 1 439 5 180
Yhteensä 18 105 19 451 40 205 96 065 345 833
Lämmön erillistuotanto 7) Öljy .. 377 1 687 2 911 10 479
Kivihiili .. 491 32 576 2 072
Maakaasu .. 1 302 1 223 2 845 10 242
Muut fossiiliset 2) 3) .. 397 278 817 2 942
Turve .. 1 346 672 2 391 8 608
Mustalipeä .. 16 640 735 2 646
Muut puupolttoaineet .. 6 508 4 238 12 738 45 857
Muut uusiutuvat 2) 4) .. 662 406 1 282 4 617
Muut energialähteet 5) .. 4 598 1 717 1 883 6 778
josta savukaasupesureilla .. 3 109 628 .. ..
Yhteensä .. 15 698 10 894 26 178 94 242
Yhteensä Öljy 174 517 2 011 3 864 13 911
Kivihiili 2 303 4 214 446 8 553 30 792
Maakaasu 3 901 4 335 3 565 13 649 49 136
Muut fossiiliset 2) 3) 899 1 448 705 4 738 17 056
Turve 1 998 4 626 2 515 11 470 41 293
Mustalipeä 6 021 195 27 366 43 926 158 132
Muut puupolttoaineet 4 280 13 369 11 138 35 608 128 189
Muut uusiutuvat 2) 4) 618 1 735 939 4 345 15 643
Muut energialähteet 5) 221 4 709 2 414 3 580 12 888
Yhteensä 20 416 35 148 51 099 129 734 467 041
1) Yhteistuotannon yhteydessä tuotetut lauhdeosuudet on laskettu mukaan lauhdevoimaan.
2) Sekapolttoaineet (kuten kierrätyspolttoaine) on jaettu uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin niiden sisältämän fossiilisen ja biohajoavan hiilen suhteessa.
3) Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. masuuni- ja koksikaasun, koksin, muovipolttoaineet ja fossiiliset jätepolttoaineet sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden.
4) Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. sekapolttoaineiden bio-osuuden ja biokaasun.
5) Muut energialähteet sisältävät vedyn, sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.
6) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sisältää puhtaan yhteistuotannon.
7) Lauhdetuotannon ja yhteistuotannon yhteydessä tuotetut reduktiolämmöt on laskettu mukaan lämmön erillistuotantoon.

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus; Sähkötilasto, Kaukolämpötilasto, Energiateollisuus ry; Kuntaliitto

Lisätietoja: Tiina Myllymaa 029 551 3336, Minna Niininen 029 551 3549, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 2.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2020, Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2020/salatuo_2020_2021-11-02_tau_001_fi.html