Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.3.2015

Yrityssektorin voitot heikkenivät ja investoinnit vähenivät 2014 neljännellä vuosineljänneksellä

Yrityssektorin voittoaste heikkeni vuodentakaisesta sektorin arvonlisäyksen supistuessa. Yritysten investointiaste pieneni edelleen. Kotitaloussektorin säästämisaste nousi hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä käytettävissä olevan tulon kasvaessa kulutusmenoja suuremmaksi. Kotitalouksien taloudellista hyvinvointia kuvaava oikaistu käytettävissä oleva tulo pysyi vuodentakaisissa lukemissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Vuoden 2014 neljännellä vuosineljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittojen osuus arvonlisäyksestä, heikkeni hieman päätyen 22,9 prosenttiin. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, heikkeni niin ikään päätyen 23,5 prosenttiin. Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.

Kotitalouksien säästämisaste oli vuoden 2014 neljännellä vuosineljänneksellä 0,8 prosenttia. Edellisellä vuosineljänneksellä luku oli -0,4 prosenttia. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste oli neljännellä vuosineljänneksellä 10,7 prosenttia käytettävissä olevasta tulosta, likimain edellisen vuosineljänneksen lukemissa. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo hintojen muutoksesta puhdistettuna pysyi samana kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia yksilöllisiä palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, eli kiinteän pääoman kuluminen on huomioitu. Kotitaloudet eivät sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jesse Vuorinen 029 551 3363, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (377,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 26.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 4. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sekn/2014/04/sekn_2014_04_2015-03-26_tie_001_fi.html