Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.6.2015

Yrityssektorin voitot heikkenivät vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Yrityssektorin voittoaste heikkeni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna sektorin arvonlisäyksen supistumisen ja palkkamenojen kasvun takia. Yritysten investointiaste oli likimain edellisneljänneksen lukemissa. Kotitaloussektorin säästämisaste heikkeni ensimmäisellä vuosineljänneksellä kulutusmenojen kasvettua käytettävissä olevaa tuloa suuremmiksi. Kotitalouksien taloudellista hyvinvointia kuvaava oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi vuoden takaa hieman. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittojen osuus arvonlisäyksestä, heikkeni reilulla kahdella prosenttiyksiköllä päätyen 21,2 prosenttiin. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, oli vain aavistuksen edellisneljännestä korkeammalla 23,5 prosentissa. Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.

Kotitalouksien säästämisaste oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -0,3 prosenttia. Edellisellä vuosineljänneksellä luku oli 0,2 prosenttia. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 10,6 prosenttia käytettävissä olevasta tulosta, likimain yhtä suuri kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi hintojen muutoksesta puhdistettuna 1,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia yksilöllisiä palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, eli kiinteän pääoman kuluminen on huomioitu. Kotitaloudet eivät sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jesse Vuorinen 029 551 3363, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (375,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 24.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 1. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sekn/2015/01/sekn_2015_01_2015-06-24_tie_001_fi.html