Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.9.2015

Hushållens sparkvot minskade under andra kvartalet 2015

Hushållssektorns sparkvot minskade något under andra kvartalet, eftersom den disponibla inkomsten inom sektorn sjönk medan konsumtionsutgifterna var oförändrade. Den justerade disponibla inkomsten, som beskriver hushållens ekonomiska välfärd, ökade något jämfört med året innan. Företagssektorns vinstkvot försämrades jämfört med föregående kvartal i och med att sektorns löneutgifter ökade mer än förädlingsvärdet. Företagens investeringskvot var något högre än föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jesse Vuorinen 029 551 3363, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (330,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 2:a kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2015/02/sekn_2015_02_2015-09-23_tie_001_sv.html