Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sektoritilit neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 20.12.2016

Kotitaloussektorin säästämisaste oli negatiivinen vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä

Kotitaloussektorin säästämisaste heikkeni kolmannella vuosineljänneksellä toiseen neljännekseen verrattuna ja oli negatiivinen. Säästämisasteen heikentyminen johtui pääasiassa kulutusmenojen kasvusta, sillä myös kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat kolmannella neljänneksellä. Yrityssektorin voittoaste laski hieman edelliseen vuosineljännekseen verrattuna sektorin maksamien palkansaajakorvausten kasvaessa arvonlisäystä nopeammin. Yritysten investointiaste heikkeni myös edellisestä neljänneksestä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittoja kuvaavan toimintaylijäämän osuus arvonlisäyksestä, laski 0,9 prosenttiyksiköllä päätyen 24,7 prosenttiin. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, heikkeni 0,7 prosenttiyksiköllä päätyen 25,6 prosenttiin. Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.

Kotitalouksien säästämisaste laski heinä-syyskuussa 0,2 prosenttiyksiköllä -0,8 prosenttiin. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste tasoittui 10,8 prosenttiin neljän peräkkäisen kasvuneljänneksen jälkeen. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo hintojen muutoksesta puhdistettuna kasvoi 0,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia yksilöllisiä palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, eli kiinteän pääoman kuluminen on huomioitu. Kotitaloudet eivät sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tamminen 029 551 2460, Juha Martikainen 029 551 3225, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (380,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 20.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 3. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sekn/2016/03/sekn_2016_03_2016-12-20_tie_001_fi.html