Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sektoritilit neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 16.3.2017

Kotitaloussektorin säästämisaste oli negatiivinen vuoden 2016 neljännellä vuosineljänneksellä

Säästämisastetta on pitänyt loppuvuoden miinuksella vahvana jatkunut kotitalouksien kulutus, sillä kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat edelleen neljännellä neljänneksellä. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Yrityssektorin voittoaste kasvoi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna sektorin arvonlisäyksen kasvaessa maksettuja palkansaajakorvauksia nopeammin. Yritysten investointiaste kasvoi myös selvästi edellisestä neljänneksestä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien säästämisaste pysyi lähes ennallaan ja muuttui 0,1 prosenttiyksikköä edellisen neljänneksen -1,9 prosentista loka-joulukuun -1,8 prosenttiin. Kotitalouksien investointiaste jatkoi kasvuaan ja nousi 0,2 prosenttiyksikköä 11,8 prosenttiin. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista. Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo hintojen muutoksesta puhdistettuna kasvoi 1,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia yksilöllisiä palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittoja kuvaavan toimintaylijäämän osuus arvonlisäyksestä, kasvoi 0,5 prosenttiyksiköllä päätyen 26,1 prosenttiin. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, kasvoi 1,3 prosenttiyksiköllä päätyen 27,5 prosenttiin. Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.

Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, eli kiinteän pääoman kuluminen on huomioitu.

Tilaston julkisyhteisöjä (S13) kuvaavissa luvuissa on tapahtunut paikallishallinnon lähdeaineistoista johtuva sisältömuutos , joka vaikuttaa pääasiassa julkisyhteisöjen markkinatuotoksen, välituotekäytön ja kokonaismenojen ja -tulojen tasoihin vuodesta 2015 lähtien.


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (363,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 16.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 4. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sekn/2016/04/sekn_2016_04_2017-03-16_tie_001_fi.html