Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.6.2021

Hushållens sparkvot fortfarande hög under första kvartalet

Hushållens sparkvot ökade något under januari–mars från föregående kvartal. Konsumtionsutgifterna minskade en aning samtidigt som de disponibla inkomsterna ökade något. Hushållens investeringskvot var på samma nivå som föregående kvartal. Företagens vinstkvot fortsatte att sjunka. Vinstkvoten sjönk dels på grund av de ökade betalda löntagarersättningarna, dels på grund av de minskade erhållna produktionssubventionerna. Företagssektorns investeringskvot ökade för sin del. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (393,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 1:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2021/01/sekn_2021_01_2021-06-23_tie_001_sv.html