Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.9.2021

Hushållens sparkvot visade en nedgång under andra kvartalet

Hushållens sparkvot sjönk under april–juni från föregående kvartal. Konsumtionsutgifterna ökade kraftigare än de disponibla inkomsterna. Hushållens investeringskvot var på samma nivå som under föregående kvartal. Företagens vinstkvot ökade kraftigt. Ökningen av vinstkvoten berodde på en snabbare relativ ökning av förädlingsvärdet jämfört med betalda löntagarersättningar. Företagssektorns investeringskvot var oförändrad. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Nata Kivari 029 551 3361, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (394,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 17.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 2:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2021/02/sekn_2021_02_2021-09-17_tie_001_sv.html