Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.12.2021

Hushållens sparkvot minskade under tredje kvartalet

Hushållens sparkvot minskade i juli–september från föregående kvartal. Konsumtionsutgifterna ökade kraftigare än de disponibla inkomsterna. Hushållens investeringskvot var på samma nivå som föregående kvartal. Även företagens vinstkvot var på samma nivå som föregående kvartal. Företagssektorns investeringskvot minskade med 2,3 procent från föregående kvartal. Minskningen beror på att den fasta bruttoinvesteringen minskade medan förädlingsvärdet ökade. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Nata Kivari 029 551 3361, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (393,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 17.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 3:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2021/03/sekn_2021_03_2021-12-17_tie_001_sv.html