Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Huvudsaklig verksamhet bland de utexaminerade ett år efter examen i slutet av åren 2005 - 2008

Utbildningsnivå Statistikår Utexaminerade totalt Sysselsatta totalt Personer som studerar vid sidan om arbetet Heltidsstuderande Arbetslösa Övriga
  %   %   %   %   %   %
Totalt 2008 124 153 100,0 88 198 71,0 19 999 16,1 17 153 13,8 8 218 6,6 10 584 8,5
2007 121 248 100,0 85 901 70,8 19 467 16,1 17 466 14,4 6 923 5,7 10 958 9,0
2006 120 414 100,0 82 309 68,4 18 227 15,1 18 658 15,5 8 167 6,8 11 280 9,4
2005 118 893 100,0 79 064 66,5 17 454 14,7 19 901 16,7 9 449 7,9 10 479 8,8
Studentexamen 2008 31 009 100,0 14 082 45,4 8 613 27,8 11 619 37,5 715 2,3 4 593 14,8
2007 30 885 100,0 13 620 44,1 8 125 26,3 11 870 38,4 602 1,9 4 793 15,5
2006 31 884 100,0 13 192 41,4 7 808 24,5 12 784 40,1 846 2,7 5 062 15,9
2005 32 399 100,0 12 916 39,9 7 428 22,9 13 687 42,2 1 069 3,3 4 727 14,6
Yrkesexamen på andra stadiet 2008 53 579 100,0 39 529 73,8 5 782 10,8 3 480 6,5 5 892 11,0 4 678 8,7
2007 52 205 100,0 38 885 74,5 6 060 11,6 3 690 7,1 4 847 9,3 4 783 9,2
2006 50 449 100,0 36 056 71,5 5 306 10,5 3 937 7,8 5 622 11,1 4 834 9,6
2005 49 463 100,0 34 267 69,3 5 171 10,5 4 352 8,8 6 400 12,9 4 444 9,0
Examen på institutnivå 2008 135 100,0 130 96,3 38 28,1 3 2,2 1 0,7 1 0,7
2007 138 100,0 125 90,6 17 12,3 8 5,8 2 1,4 3 2,2
2006 153 100,0 145 94,8 21 13,7 6 3,9 - - 2 1,3
2005 216 100,0 201 93,1 26 12,0 9 4,2 1 0,5 5 2,3
Yrkeshögskoleexamen 2008 20 054 100,0 17 895 89,2 1 554 7,7 612 3,1 939 4,7 608 3,0
2007 20 334 100,0 18 039 88,7 1 627 8,0 686 3,4 905 4,5 704 3,5
2006 20 588 100,0 17 924 87,1 1 549 7,5 808 3,9 1 109 5,4 747 3,6
2005 20 211 100,0 17 410 86,1 1 435 7,1 799 4,0 1 309 6,5 693 3,4
Lägre högskoleexamen 2008 3 262 100,0 2 298 70,4 1 576 48,3 858 26,3 46 1,4 60 1,8
2007 2 508 100,0 1 863 74,3 1 077 42,9 565 22,5 40 1,6 40 1,6
2006 2 106 100,0 1 590 75,5 868 41,2 428 20,3 35 1,7 53 2,5
2005 1 942 100,0 1 471 75,7 772 39,8 394 20,3 41 2,1 36 1,9
Högre yrkeshögskoleexamen 2008 356 100,0 342 96,1 19 5,3 2 0,6 7 2,0 5 1,4
2007 146 100,0 142 97,3 16 11,0 - - - - 4 2,7
2006 182 100,0 173 95,1 17 9,3 3 1,6 3 1,6 3 1,6
2005 59 100,0 54 91,5 9 15,3 1 1,7 2 3,4 2 3,4
Högre högskoleexamen 2008 13 573 100,0 11 984 88,3 2 077 15,3 522 3,8 566 4,2 501 3,7
2007 12 912 100,0 11 329 87,7 2 148 16,6 594 4,6 474 3,7 515 4,0
2006 12 669 100,0 11 064 87,3 2 215 17,5 639 5,0 500 3,9 466 3,7
2005 12 381 100,0 10 737 86,7 2 204 17,8 587 4,7 580 4,7 477 3,9
Specialiseringsutbildning för läkare 2008 425 100,0 418 98,4 64 15,1 3 0,7 1 0,2 3 0,7
2007 443 100,0 438 98,9 82 18,5 3 0,7 1 0,2 1 0,2
2006 649 100,0 642 98,9 98 15,1 4 0,6 - - 3 0,5
2005 491 100,0 479 97,6 74 15,1 5 1,0 2 0,4 5 1,0
Licentiatexamen 2008 376 100,0 308 81,9 153 40,7 32 8,5 19 5,1 17 4,5
2007 401 100,0 345 86,0 201 50,1 30 7,5 13 3,2 13 3,2
2006 451 100,0 399 88,5 231 51,2 26 5,8 11 2,4 15 3,3
2005 462 100,0 393 85,1 228 49,4 48 10,4 8 1,7 13 2,8
Doktorsexamen 2008 1 384 100,0 1 212 87,6 123 8,9 22 1,6 32 2,3 118 8,5
2007 1 276 100,0 1 115 87,4 114 8,9 20 1,6 39 3,1 102 8,0
2006 1 283 100,0 1 124 87,6 114 8,9 23 1,8 41 3,2 95 7,4
2005 1 269 100,0 1 136 89,5 107 8,4 19 1,5 37 2,9 77 6,1

Källa: Utbildning 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. 2008, Huvudsaklig verksamhet bland de utexaminerade ett år efter examen i slutet av åren 2005 - 2008 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/2008/sijk_2008_2010-03-23_tau_001_sv.html