Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Huvudsaklig verksamhet bland de utexaminerade ett år efter examen i slutet av år 2011

Utbildningsnivå Utexaminerade totalt 2010 Sysselsatta totalt Personer som studerar vid sidan om arbetet Heltidsstuderande Arbetslösa Övriga
  %   %   %   %   %   %
Totalt 131 514 100,0 92 043 70,0 21 805 16,6 18 690 14,2 9 722 7,4 11 059 8,4
Studentexamen 29 764 100,0 13 401 45,0 7 751 26,0 11 280 37,9 796 2,7 4 287 14,4
Yrkesexamen på andra stadiet 57 956 100,0 41 410 71,5 5 847 10,1 4 233 7,3 7 009 12,1 5 304 9,2
Examen på institutnivå 108 100,0 107 99,1 24 22,2 - - 1 0,9 - -
Yrkeshögskoleexamen 19 878 100,0 17 292 87,0 1 651 8,3 745 3,7 1 153 5,8 688 3,5
Lägre högskoleexamen 6 800 100,0 4 668 68,6 3 999 58,8 1 992 29,3 66 1,0 74 1,1
Högre yrkeshögskoleexamen 1 234 100,0 1 193 96,7 90 7,3 10 0,8 15 1,2 16 1,3
Högre högskoleexamen 13 754 100,0 12 157 88,4 2 161 15,7 394 2,9 629 4,6 574 4,2
Specialiseringsutbildning för läkare 448 100,0 437 97,5 77 17,2 7 1,6 - - 4 0,9
Licentiatexamen 209 100,0 184 88,0 97 46,4 11 5,3 5 2,4 9 4,3
Doktorsexamen 1 363 100,0 1 194 87,6 108 7,9 18 1,3 48 3,5 103 7,6

Källa: Utbildning 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen 09 1734 3311, Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 6.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. 2011, Tabellbilaga 1. Huvudsaklig verksamhet bland de utexaminerade ett år efter examen i slutet av år 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/2011/sijk_2011_2013-03-06_tau_001_sv.html