Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Huvudsaklig verksamhet bland de utexaminerade ett år efter examen i slutet av år 2012

Utbildningsnivå Utexaminerade totalt 2011 Sysselsatta totalt Personer som studerar vid sidan om arbetet Heltidsstuderande Arbetslösa Övriga
  %   %   %   %   %   %
Totalt 134 512 100,0 92 886 69,1 22 169 16,5 18 980 14,1 11 226 8,3 11 420 8,5
Studentexamen 29 993 100,0 13 811 46,0 7 869 26,2 11 178 37,3 815 2,7 4 189 14,0
Yrkesexamen på andra stadiet 60 917 100,0 42 474 69,7 6 008 9,9 4 500 7,4 8 203 13,5 5 740 9,4
Examen på institutnivå 82 100,0 82 100,0 18 22,0 0 - 0 - 0 -
Yrkeshögskoleexamen 20 606 100,0 17 829 86,5 1 648 8,0 698 3,4 1 355 6,6 724 3,5
Lägre högskoleexamen 7 243 100,0 4 865 67,2 4 111 56,8 2 229 30,8 72 1,0 77 1,1
Högre yrkeshögskoleexamen 1 502 100,0 1 439 95,8 93 6,2 7 0,5 40 2,7 16 1,1
Högre högskoleexamen 12 058 100,0 10 467 86,8 2 107 17,5 346 2,9 685 5,7 560 4,6
Specialiseringsutbildning för läkare 443 100,0 439 99,1 83 18,7 1 0,2 0 - 3 0,7
Licentiatexamen 185 100,0 160 86,5 85 45,9 8 4,3 12 6,5 5 2,7
Doktorsexamen 1 483 100,0 1 320 89,0 147 9,9 13 0,9 44 3,0 106 7,1

Källa: Utbildning 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. 2012, Tabellbilaga 1. Huvudsaklig verksamhet bland de utexaminerade ett år efter examen i slutet av år 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/2012/sijk_2012_2014-02-12_tau_001_sv.html