Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kotieläinten lukumäärä -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Sikojen lukumäärät tilastoidaan kaksi kertaa vuodessa ja tilasto sisältää sikojen lukumäärät eläinluokittain 1.4. ja 1.12. työvoima- ja elinkeinokeskuksittain. Tietoja lukumääristä on saatavilla myös muilla alueluokituksilla ja karjakokoluokittain. Tiedot perustuvat maatilatutkimukseen ja maatilarekisteriin.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sikojen lukumäärä [verkkojulkaisu].
Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Tike [viitattu: 28.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/siklkm/meta.html