Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Antalet husdjur.

Beskrivning

Antalet svin statistikförs två gånger om året och statistiken innehåller uppgifter om svinens antal enligt djurklass den 1 april och den 1 december enligt arbetskrafts- och näringscentral. Uppgifterna kan också fås med en annan områdesindelning och enligt besättningsstorlek. Uppgifterna baserar sig på lantbruksundersökningen och lantbruksregistret.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Antalet svin [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 2.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/siklkm/meta_sv.html