Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan.

Revidering av årsförändringar av storföretag 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-05-31)
11/2015 -2,2 -1,8 0,4
12/2015 -0,1 -0,8 -0,7
01/2016 -3,3 -2,8 0,5
02/2016 -0,5 0,4 0,9
03/2016 -4,0 -3,9 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. april 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2016/04/slv_2016_04_2016-05-31_rev_001_sv.html