Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.8.2016

Storföretagens omsättning minskade i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade storföretagens säsongrensade omsättning i juli 2016 med 0,3 procent jämfört med juni. I juni minskade den säsongrensade omsättningen med 0,1 procent, medan omsättningen i maj var 0,4 procent större än föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. juli 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2016/07/slv_2016_07_2016-08-31_tie_001_sv.html