Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan.

Revidering av årsförändringar av storföretag 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-05-31)
11/2016 5,8 6,5 0,7
12/2016 0,5 2,6 2,1
01/2017 11,5 12,3 0,8
02/2017 3,5 3,9 0,4
03/2017 8,1 9,4 1,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.05.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. april 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2017/04/slv_2017_04_2017-05-31_rev_001_sv.html