Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring av stor företag, %

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/2016-01/2017 02-04/2017 05-07/2017 08-10/2017 01-10/2017 10/2017
Storföretag 6,9 5,3 6,9 6,1 6,7 7,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 30.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. oktober 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring av stor företag, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2017/10/slv_2017_10_2017-11-30_tau_001_sv.html