Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.12.2017

Storföretagens omsättning ökade i november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade storföretagens säsongrensade omsättning i november 2017 med 0,8 procent jämfört med oktober. Både i oktober och september ökade storföretagens säsongrensade omsättning med 0,4 procent jämfört med månaden innan.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Omsättningsestimat för storföretag övergår till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 28.2.2018.


Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. november 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2017/11/slv_2017_11_2017-12-29_tie_001_sv.html