Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring av stor företag, %

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2018 09-11/2018 12/2018-02/2019 03-05/2019 01-05/2019 05/2019
Storföretag 5,6 5,3 2,8 3,4 3,3 2,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. maj 2019, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring av stor företag, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2019/05/slv_2019_05_2019-06-28_tau_001_sv.html