Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring av stor företag, %

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2019 05-07/2019 08-10/2019 11/2019-01/2020 01/2020
Storföretag 3,6 1,7 0,5 -0,2 -2,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Maija Sappinen 029 551 3348, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. januari 2020, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring av stor företag, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2020/01/slv_2020_01_2020-02-28_tau_001_sv.html