Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.7.2020

Storföretagens omsättning ökade i juni från föregående månad, men minskade från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade storföretagens säsongrensade omsättning i juni 2020 med 2,0 procent jämfört med maj. I maj ökade den säsongrensade omsättningen med 0,9 procent, medan omsättningen i april var 8,3 procent mindre än föregående månad. Den exceptionella situationen som orsakats av coronaviruset inverkade på utvecklingen av storföretag.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, lauri.pullinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. juni 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2020/06/slv_2020_06_2020-07-31_tie_001_sv.html