Julkaistu: 8.4.2005

Vapaa-ajanmatkat helmikuussa 2005

Suomalaiset tekivät helmikuussa 377 000 matkaa ulkomaille. Näistä matkoista 190 000 oli sellaisia, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa. Hieman alle neljännes näistä matkoista tehtiin Viroon. Yöpymisen Virossa sisältäneiden matkojen korkea kasvuprosentti johtuu pääosin helmikuun 2004 matalasta vertailutasosta. Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon. Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin maaliskuussa 1 621 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä.

Kotimaassa suomalaiset tekivät noin 1,8 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Tämä on 11 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 1,4 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.

Lopulliset ja tarkemmat tiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Suomalaisten matkailu -julkaisussa. Lisäksi neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston (majoitustilaston) kuukausijulkaisun yhteydessä kahden kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä.

Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat helmikuussa 2005 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot

   
Matkoja
   helmikuussa
 
  Vuosimuutos, %
2/2005 - 2/2004
 
  Kumulatiivinen vuosimuutos, %
   1-2/2005 - 1-2/2004
Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa    365 000 29 10
Mökki- ja vierailumatkat 1 447 000 7 3
Kotimaanmatkoja yhteensä 1 812 000 11 4
Ulkomaanmatkat, yöpyminen kohdemaassa 190 000 15 15
  - Viroon 46 000 119 32
  - Muihin maihin 143 000 -1 11
Risteilyt, yöpyminen vain laivalla 187 000 -6 -12
  - Viroon 63 000 -25 -36
  - Ruotsiin 122 000 5 2
Ulkomaanmatkoja yhteensä 377 000 3 1
Vapaa-ajanmatkoja yhteensä 2 189 000 10 4

Lähde: Suomalaisten matkailu -tutkimus. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300 ja Mervi Luukko (09) 1734 2602.

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 8.4.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. helmikuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2005/02/smat_2005_02_2005-04-08_tie_001.html