Julkaistu: 6.5.2005

Vapaa-ajanmatkat maaliskuussa 2005

Suomalaiset tekivät maaliskuussa 344 000 matkaa ulkomaille. Näistä matkoista 234 000 oli sellaisia, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa. Hieman alle neljännes näistä matkoista tehtiin Viroon. Yöpymisen Virossa sisältäneiden matkojen korkea kasvuprosentti johtuu pääosin maaliskuun 2004 matalasta vertailutasosta. Tänä vuonna pääsiäinen osui maaliskuulle, mikä lienee osaltaan lisännyt niin kotimaan- kuin ulkomaanmatkojenkin määrää. Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon. Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin huhtikuussa 1 545 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä.

Kotimaassa suomalaiset tekivät noin 1,9 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Tämä on lähes neljänneksen enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 1,6 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.

Lopulliset ja tarkemmat tiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Suomalaisten matkailu -julkaisussa. Lisäksi neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston (majoitustilaston) kuukausijulkaisun yhteydessä kahden kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä.

Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat maaliskuussa 2005 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot

   
Matkoja
   maaliskuussa
 
  Vuosimuutos, %
3/2005 - 3/2004
 
  Kumulatiivinen vuosimuutos, %
   1-3/2005 - 1-3/2004
Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa    350 000 12 11
Mökki- ja vierailumatkat 1 595 000 26 11
Kotimaanmatkoja yhteensä 1 945 000 23 11
Ulkomaanmatkat, yöpyminen kohdemaassa 234 000 54 27
  - Viroon 56 000 195 70
  - Muihin maihin 178 000 35 19
Risteilyt, yöpyminen vain laivalla 110 000 4 -8
  - Viroon 36 000 38 -24
  - Ruotsiin 74 000 -3 1
Ulkomaanmatkoja yhteensä 344 000 33 10
Vapaa-ajanmatkoja yhteensä 2 289 000 24 10

Lähde: Suomalaisten matkailu -tutkimus. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300 ja Mervi Luukko (09) 1734 2602.

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 6.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. maaliskuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2005/03/smat_2005_03_2005-05-06_tie_001.html