Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.7.2007

Suomalaiset tekivät yli 30 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa vuonna 2006

Suomalaiset tekivät vuonna 2006 kaikkiaan 30,2 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Matkoista kotimaan vapaa-ajanmatkoja oli 25 miljoonaa ja ulkomaille suuntautuneita vapaa-ajanmatkoja 5,2 miljoonaa. Maksullisen majoituksen sisältäneiden kotimaan vapaa-ajanmatkojen määrä kasvoi edellisvuodesta 5 prosenttia 4,9 miljoonaan matkaan. Vierailumatkoja ja matkoja omalle mökille tehtiin kotimaassa yhteensä 20,2 miljoonaa, mikä on 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sellaisia lomamatkoja ulkomaille, jotka sisälsivät ainakin yhden yöpymisen kohdemaassa, tehtiin 3,1 miljoonaa, mikä on prosentin enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vapaa-ajanristeilyjä, joiden aikana yövytään vain laivalla, tehtiin 1,5 miljoonaa ja se on 6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomaille tehtyjen vapaa-ajan päivämatkojen määrä laski edellisvuodesta 13 prosenttia 0,6 miljoonaan matkaan. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin 19 705 iältään 15-74-vuotiasta Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä.

Yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä lomamatkoja tehtiin vuonna 2006 edellisten vuosien tapaan eniten Viroon, Espanjaan, Ruotsiin, Venäjälle ja Kreikkaan. Näihin maihin tehtiin yhteensä 55 prosenttia yöpymisen kohdemaassa sisältäneistä lomamatkoista eli 1,7 miljoonaa matkaa. Tässä on kasvua prosentin verran edellisvuodesta. Viroon tehtiin 719 000 yöpymisen kohdemaassa sisältänyttä matkaa, mikä on pari prosenttia edellisvuotta vähemmän. Venäjälle tällaisten matkojen määrä laski 14 prosenttia 169 000 matkaan. Venäjä menetti määrällisesti eniten yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä matkoja Puolan ja Latvian ohella; näistä kolmesta maasta jokaiseen tehtiin yli 25 000 matkaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Espanja ja Kreikka sen sijaan kasvattivat suosiotaan, samoin Kypros. Espanjaan tehtiin 381 000 matkaa, joista yli puolet suuntautui Kanarian saarille. Matkat Espanjaan lisääntyivät yhteensä 48 000:lla vuoden takaisesta eli määrällisesti eniten kaikista lomakohteista. Suurin osa Espanjan-matkojen lisäyksestä kohdistui Manner-Espanjaan. Myös matkailu Britanniaan, Saksaan ja Sveitsiin kasvoi edellisvuodesta.

Thaimaa oli kaukokohteista ylivoimaisesti suosituin. Thaimaahan tehtiin 90 000 lomamatkaa, mikä on 37 000 matkaa edellisvuotta enemmän. Kasvua oli lähes 70 prosenttia. Toiseksi suosituin kaukokohde oli Yhdysvallat, jonne suuntautui 46 000 lomamatkaa. Yhdysvaltoihin tehtyjen matkojen määrä kuitenkin laski lähes neljänneksen edellisvuodesta. Kolmanneksi suosituin kaukomatkojen kohde oli Kiina ja sinne tehtiin 25 000 matkaa. Kiinan suosio kasvoi edellisvuodesta.

Vuonna 2006 suomalaiset tekivät myös 1,5 miljoonaa vapaa-ajanristeilyä ulkomaille. Risteilyn aikana yövytään vain laivalla, mutta siihen voi kuulua maissakäynti (ilman yöpymistä) kohdemaassa. Ruotsiin tehtiin 923 000 vapaa-ajanristeilyä ja Viroon 544 000. Ruotsiin suuntautuneet vapaa-ajanristeilyt vähenivät 5 prosenttia ja Viroon suuntautuneet 4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Lisäksi suomalaiset tekivät vuoden 2006 aikana 555 000 vapaa-ajan päivämatkaa ulkomaille (ml. päiväristeilyt). Tämä on 84 000 päivämatkaa vähemmän kuin edellisvuonna. Viroon tehtiin 380 000 päivämatkaa, mikä on lähes viidenneksen vähemmän kuin edellisenä vuonna. Päivämatkat Ruotsiin sen sijaan lisääntyivät runsaan neljänneksen 130 000 matkaan.

Suomalaisten suosituimmat kohdemaat yöpymisen sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla vuonna 2006 (vertailu vuoteen 2005)

Kotimaassa tehtiin vuonna 2006 noin 4,9 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa, joiden aikana käytettiin maksullisia majoituspalveluita, kuten hotellia, leirintäaluetta tai vuokrattua mökkiä. Tämä on 236 000 matkaa eli viisi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suosituimmat kohdemaakunnat näillä maksullisen majoituksen sisältävillä kotimaan lomamatkoilla olivat Pirkanmaa, Uusimaa ja Lappi. Näistä jokaiseen tehtiin noin 600 000 maksullisen majoituksen matkaa.

Maksullisen majoituksen sisältäneistä kotimaan vapaa-ajanmatkoista lähes viidennes eli 944 000 matkaa tehtiin heinäkuussa ja 565 000 matkaa elokuussa. Kotimaassa mökkimatkoja omalle mökille sekä vierailumatkoja kumpiakin tehtiin eniten heinäkuussa ja seuraavaksi eniten kesä- ja elokuussa. Tilanne oli vastaava myös yöpymisen kohdemaassa sisältäneiden ulkomaan lomamatkojen osalta. Vapaa-ajanristeilyjä puolestaan tehtiin eniten helmikuussa ja päivämatkoja ulkomaille taasen heinäkuussa.

Lähde: Suomalaisten matkailu -tutkimus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300 ja Klaus Bossart (09) 1734 2602, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.7.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2006/smat_2006_2007-07-27_tie_001.html