Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.7.2007

Finländarna gjorde mer än 30 miljoner fritidsresor år 2006

Finländarna gjorde totalt 30,2 miljoner fritidsresor år 2006. Av resorna var 25 miljoner fritidsresor i Finland och 5,2 miljoner fritidsresor till utlandet. Antalet fritidsresor i Finland med avgiftsbelagd övernattning ökade med 5 procent från året innan till 4,9 miljoner resor. Antalet besöksresor och resor till den egna stugan i Finland uppgick till totalt 20,2 miljoner, dvs. 11 procent färre än året innan. Antalet fritidsresor till utlandet med minst en övernattning i destinationslandet uppgick till 3,1 miljoner, dvs. en procent mer än året innan. Antalet fritidskryssningar med övernattning enbart ombord uppgick till 1,5 miljoner och det är 6 procent färre än året innan. Dagsresorna till utlandet på fritiden minskade från året innan med 13 procent till 0,6 miljoner resor. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken man intervjuade 19 705 i Finland fast bosatta personer i åldern 15-74 år.

Det största antalet semesterresor med övernattning i destinationslandet gjordes år 2006 liksom under tidigare år till Estland, Spanien, Sverige, Ryssland och Grekland. Sammanlagt 55 procent av alla semesterresor med övernattning i destinationslandet gick till dessa länder, dvs. 1,7 miljoner resor. Detta är en ökning på en procent från året innan. Till Estland gjordes 719 000 resor med övernattning i destinationslandet, vilket är ett par procent mindre än året innan. Antalet sådana resor till Ryssland minskade med 14 procent till 169 000 resor. Ryssland gick miste om kvantitativt sett flest resor med övernattning i destinationslandet tillsammans med Polen och Lettland; till vardera av de här tre länderna gjordes över 25 000 färre resor än året innan. Spanien och Grekland däremot ökade i popularitet, så även Cypern. Till Spanien gjordes 381 000 resor av vilka mer än hälften gick till Kanarieöarna. Resorna till Spanien ökade med totalt 48 000 från året innan, dvs. kvantitativt sett mest av alla semestermålen. Största delen av ökningen av Spanienresorna gällde fastlandet. Också turismen till Storbritannien, Tyskland och Schweiz ökade från året innan.

Det överlägset populäraste resmålet vid långresor var Thailand. Till Thailand gjordes 90 000 semesterresor, vilket är 37 000 fler resor än året innan. Ökningen var nästan 70 procent. Det näst populäraste resmålet vid långresor var Förenta staterna. Antalet semesterresor till Förenta staterna uppgick till 46 000. Antalet resor till Förenta staterna minskade dock med nästan en fjärdedel från året innan. Det tredje populäraste resmålet vid långresor var Kina, 25 000 resor gick till Kina. Kinas popularitet ökade från året innan.

År 2006 gjorde finländarna också 1,5 miljoner fritidskryssningar till utlandet. Vid kryssning sker övernattning bara ombord, men resan kan också omfatta ett besök i land (utan övernattning) i destinationslandet. Antalet fritidskryssningar till Sverige var 923 000 och till Estland 544 000. Fritidskryssningarna till Sverige och Estland minskade med 5 respektive 4 procent från året innan.

Under år 2006 gjorde finländarna dessutom 555 000 dagsresor till utlandet på fritiden (inkl. dagskryssningar). Detta är 84 000 dagsresor färre än året innan. Till Estland gjordes 380 000 dagsresor, vilket är nästan en femtedel färre än året innan. Däremot ökade antalet dagsresor till Sverige med drygt en fjärdedel till 130 000 resor.

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning år 2006 (jämfört med år 2005)

År 2006 gjordes omkring 4,9 miljoner fritidsresor i Finland, då man använde avgiftsbelagda inkvarteringstjänster såsom hotell, campingplats eller hyrd stuga. Detta är 236 000 resor, dvs. fem procent fler än året innan. De mest populära landskapen vid dessa resor var Birkaland, Nyland och Lappland. Omkring 600 000 sådana resor gjordes till respektive landskap.

Av fritidsresorna med avgiftsbelagd inkvartering i Finland gjordes närmare en femtedel, dvs. 944 000 i juli och 565 000 i augusti. De flesta stugresorna till den egna stugan samt besöksresorna gjordes i Finland i juli, näst flest i juni och augusti. Situationen var likadan när det gäller utrikes semesterresor med övernattning i destinationslandet. Den populäraste månaden för fritidskryssningar var däremot februari och för dagsresor till utlandet juli.

Källa: Undersökningen om finländarnas resor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300 och Klaus Bossart (09) 1734 2602, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2006/smat_2006_2007-07-27_tie_001_sv.html