Julkaistu: 1.2.2008

Vapaa-ajanmatkat joulukuussa 2007

Suomalaiset tekivät joulukuussa 332 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Näistä matkoista 224 000 oli sellaisia, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa. Reilu viidennes näistä matkoista tehtiin Viroon. Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon. Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin tammikuussa 1 525 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä.

Kotimaassa suomalaiset tekivät 1,8 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Tämä on 5 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 1,6 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.

Lopulliset ja tarkemmat tiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Suomalaisten matkailu -julkaisussa. Lisäksi neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston (majoitustilaston) kuukausijulkaisun yhteydessä kahden kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä.

Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat joulukuussa 2007 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot

  Matkoja
joulukuussa
     Vuosimuutos, %
12/2007 - 12/2006
             Kumulatiivinen
vuosimuutos, %
1-12/2007 - 1-12/2006
Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa    192 000 -3 -2
Mökki- ja vierailumatkat 1 561 000 6 7
Kotimaanmatkoja yhteensä 1 753 000 5 6
Ulkomaanmatkat, yöpyminen kohdemaassa 224 000 3 2
  - Viroon 47 000 42 -7
  - Muihin maihin 177 000 -4 5
Risteilyt, yöpyminen vain laivalla 108 000 -24 -8
  - Viroon 39 000 -30 -17
  - Ruotsiin 70 000 -18 -3
Ulkomaanmatkoja yhteensä 332 000 -8 -1
Vapaa-ajanmatkoja yhteensä 2 085 000 3 5

Lähde: Suomalaisten matkailu -tutkimus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 1.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. joulukuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2007/12/smat_2007_12_2008-02-01_tie_001.html