Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.7.2008

Finländarna gjorde 32 miljoner fritidsresor år 2007

Finländarna gjorde totalt 32 miljoner fritidsresor år 2007. Av resorna var 5 miljoner fritidsresor till utlandet. Antalet fritidsresor till utlandet med minst en övernattning i destinationslandet uppgick till 3,2 miljoner, dvs. 3 procent mer än året innan. Antalet fritidskryssningar med övernattning enbart ombord uppgick till 1,3 miljoner och det är 13 procent färre än året innan. Dessutom gjordes drygt en halv miljon dagsresor till utlandet på fritiden. Detta är lika mycket som året innan. Antalet fritidsresor i Finland med avgiftsbelagd inkvartering uppgick till 4,9 miljoner, vilket är lika mycket som året innan. Antalet resor till den egna stugan samt besök hos släktingar och bekanta i Finland, uppgick till totalt 22,1 miljoner, dvs. ett par miljoner mer än föregående år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken man intervjuade 19 710 i Finland fast bosatta personer i åldern 15-74 år.

Det klart största antalet fritidsresor med övernattning i destinationslandet gjordes också år 2007 till Estland. Därefter kom Spanien och Sverige. Grekland placerade sig på fjärde plats och Italien på femte plats. En nyhet jämfört med året innan var att Italien placerade sig bland de fem populäraste länderna och att Ryssland föll från fjärde plats till åttonde plats. Samtidigt förbättrade Grekland sin ställning med en plats. Sammanlagt 53 procent av alla semesterresor med övernattning i destinationslandet gick till dessa länder, dvs. 1,7 miljoner resor. Av resorna till Spanien gick något mer än hälften till Kanarieöarna. Så har det varit också tidigare år.

När det gäller långresor var Thailand fortfarande det överlägset populäraste resmålet. Till Thailand gjordes 128 000 semesterresor, vilket vare en ökning på drygt 40 procent från året innan. Det näst populäraste resmålet vid långresor var Förenta staterna. Antalet semesterresor till Förenta staterna uppgick till 55 000. Antalet resor till Förenta Staterna ökade med ungefär en femtedel jämfört med året innan.

År 2007 minskade fritidskryssningarna med 13 procent från året innan. Antalet kryssningar uppgick till 1,3 miljoner. Detta var ungefär 200 000 färre än året innan. Vid kryssning sker övernattning bara ombord, men resan kan också omfatta ett besök i land utan övernattning. Antalet fritidskryssningar till Sverige var 857 000 och till Estland 422 000. Fritidskryssningarna till Sverige och Estland minskade med 7 procent respektive drygt en femtedel från året innan.

Under år 2007 gjorde finländarna dessutom 553 000 dagsresor till utlandet på fritiden (inkl. dagskryssningar). Antalet dagsresor till Estland var 374 000 och till Sverige 122 000.

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning år 2007 och jämfört med år 2006

År 2007 gjordes omkring 4,9 miljoner fritidsresor i Finland, då man använde avgiftsbelagda inkvarteringstjänster såsom hotell, campingplats eller hyrd stuga. Antalet var oförändrat jämfört med året innan. De populäraste landskapen var Lappland och Nyland. Omkring 650 000 sådana resor gjordes till respektive landskap.

Av fritidsresorna med avgiftsbelagd inkvartering i Finland gjordes närmare en femtedel, dvs. 930 000 i juli och 620 000 i augusti. Av de ungefär 5,2 miljoner stugresorna till den egna stugan gjordes mer än 40 procent under juni-augusti. När det gäller besöksresorna gjordes drygt en tredjedel under sommarmånaderna. Av alla fem miljoner utlandsresor skedde 13 procent i juli.

Källa: Undersökningen om finländarnas resor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300 och Lauri Manninen (09) 1734 3260, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2007/smat_2007_2008-07-04_tie_001_sv.html