Julkaistu: 29.2.2008

Vapaa-ajanmatkat tammikuussa 2008

Suomalaiset tekivät tammikuussa 307 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Näistä matkoista 200 000 oli sellaisia, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa. Vajaa kahdeksasosa näistä matkoista tehtiin Viroon. Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon. Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin helmikuussa 1 468 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä.

Kotimaassa suomalaiset tekivät 1,4 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Tämä on 11 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 1,2 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.

Lopulliset ja tarkemmat tiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Suomalaisten matkailu -julkaisussa. Lisäksi neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston (majoitustilaston) kuukausijulkaisun yhteydessä kahden kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä.

Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat tammikuussa 2008 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot

  Matkoja
tammikuussa
     Vuosimuutos, %
1/2008 - 1/2007
Kuukausimuutos, %
1/2008 - 12/2007
Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa    238 000 -12 24
Mökki- ja vierailumatkat 1 196 000 -11 -23
Kotimaanmatkoja yhteensä 1 434 000 -11 -18
Ulkomaanmatkat, yöpyminen kohdemaassa 200 000 5 -11
  - Viroon 24 000 4 -49
  - Muihin maihin 176 000 5 -1
Risteilyt, yöpyminen vain laivalla 107 000 6 -1
  - Viroon 41 000 64 5
  - Ruotsiin 66 000 -13 -6
Ulkomaanmatkoja yhteensä 307 000 5 -8
Vapaa-ajanmatkoja yhteensä 1 741 000 -9 -16

Lähde: Suomalaisten matkailu -tutkimus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Lauri Manninen (09) 1734 3260 ja Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 29.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. tammikuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2008/01/smat_2008_01_2008-02-29_tie_001.html