Julkaistu: 3.10.2008

Vapaa-ajanmatkat elokuussa 2008

Suomalaiset tekivät elokuussa 473 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Näistä matkoista 368 000 oli sellaisia, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa. Joka neljäs näistä matkoista tehtiin Viroon. Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon. Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin syyskuussa 1 529 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä.

Kotimaassa suomalaiset tekivät 2,7 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Luku on prosentin vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 2,2 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.

Lopulliset ja tarkemmat tiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Suomalaisten matkailu -julkaisussa. Lisäksi neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston (majoitustilaston) kuukausijulkaisun yhteydessä kahden kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä.

Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat elokuussa 2008 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot

  Matkoja
elokuussa
     Vuosimuutos, %
8/2008 - 8/2007
Kumulatiivinen
vuosimuutos, %
1-8/2008 - 1-8/2007
Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa    511 000 -7 4
Mökki- ja vierailumatkat 2 215 000 0 -1
Kotimaanmatkoja yhteensä 2 726 000 -1 0
Ulkomaanmatkat, yöpyminen kohdemaassa 368 000 32 8
  - Viroon 99 000 62 3
  - Muihin maihin 269 000 23 9
Risteilyt, yöpyminen vain laivalla 105 000 59 5
  - Viroon 34 000 21 16
  - Ruotsiin 71 000 97 -2
Ulkomaanmatkoja yhteensä 473 000 37 7
Vapaa-ajanmatkoja yhteensä 3 199 000 3 1

Lähde: Suomalaisten matkailu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Härkönen (09) 1734 3260 ja Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 3.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. elokuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2008/08/smat_2008_08_2008-10-03_tie_001.html