Julkaistu: 31.10.2008

Vapaa-ajanmatkat syyskuussa 2008

Suomalaiset tekivät syyskuussa 299 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Näistä matkoista 220 000 oli sellaisia, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa. Joka neljäs näistä matkoista tehtiin Viroon. Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon. Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin lokakuussa 1 526 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä.

Kotimaassa suomalaiset tekivät 1,6 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Luku on 14 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 1,3 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.

Lopulliset ja tarkemmat tiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Suomalaisten matkailu -julkaisussa. Lisäksi neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston (majoitustilaston) kuukausijulkaisun yhteydessä kahden kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä.

Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat syyskuussa 2008 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot

  Matkoja
syyskuussa
     Vuosimuutos, %
9/2008 - 9/2007
Kumulatiivinen
vuosimuutos, %
1-9/2008 - 1-9/2007
Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa    288 000 -11 3
Mökki- ja vierailumatkat 1 310 000 22 1
Kotimaanmatkoja yhteensä 1 598 000 14 1
Ulkomaanmatkat, yöpyminen kohdemaassa 220 000 3 8
  - Viroon 57 000 27 5
  - Muihin maihin 163 000 -4 8
Risteilyt, yöpyminen vain laivalla 79 000 -4 4
  - Viroon 29 000 81 20
  - Ruotsiin 50 000 -24 -5
Ulkomaanmatkoja yhteensä 299 000 1 7
Vapaa-ajanmatkoja yhteensä 1 897 000 12 2

Lähde: Suomalaisten matkailu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Härkönen (09) 1734 3260 ja Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 31.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. syyskuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2008/09/smat_2008_09_2008-10-31_tie_001.html