Julkaistu: 3.2.2009

Vapaa-ajanmatkat joulukuussa 2008

Suomalaiset tekivät joulukuussa 301 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Näistä matkoista 198 000 oli sellaisia, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa. Lähes joka kolmas näistä matkoista tehtiin Viroon. Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon. Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin tammikuussa 1 430 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä.

Kotimaassa suomalaiset tekivät 1,8 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Luku on 2 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 1,5 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.

Lopulliset ja tarkemmat tiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Suomalaisten matkailu -julkaisussa. Lisäksi neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston (majoitustilaston) kuukausijulkaisun yhteydessä kahden kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä.

Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat joulukuussa 2008 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot

  Matkoja
joulukuussa
     Vuosimuutos, %
12/2008 - 12/2007
Kumulatiivinen
vuosimuutos, %
1-12/2008 - 1-12/2007
Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa    292 000 52 7
Mökki- ja vierailumatkat 1 490 000 -5 1
Kotimaanmatkoja yhteensä 1 782 000 2 2
Ulkomaanmatkat, yöpyminen kohdemaassa 198 000 -12 3
  - Viroon 59 000 26 9
  - Muihin maihin 139 000 -21 2
Risteilyt, yöpyminen vain laivalla 103 000 -5 -5
  - Viroon 28 000 -28 2
  - Ruotsiin 75 000 7 -11
Ulkomaanmatkoja yhteensä 301 000 -9 1
Vapaa-ajanmatkoja yhteensä 2 083 000 0 2

Lähde: Suomalaisten matkailu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, Mervi Härkönen (09) 1734 3260 ja Taru Tamminen (09) 1734 2243, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 3.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. joulukuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2008/12/smat_2008_12_2009-02-03_tie_001.html