Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.7.2009

Finländarna gjorde mer än 32 miljoner fritidsresor år 2008

Finländarna gjorde totalt 32,3 miljoner fritidsresor år 2008. Av resorna var 5,2 miljoner fritidsresor till utlandet. Antalet fritidsresor till utlandet med minst en övernattning i destinationslandet uppgick till 3,3 miljoner. Ökningen var 3 procent från året innan. Antalet fritidskryssningar med övernattning enbart ombord uppgick till 1,3 miljoner, liksom året innan. Dessutom gjordes omkring 0,6 miljoner dagsresor till utlandet på fritiden, dvs. 6 procent mer än året innan. Antalet fritidsresor i Finland med avgiftsbelagd inkvartering uppgick till 5,1 miljoner, vilket är 4 procent mer än året innan. Antalet resor till den egna stugan samt besök hos släktingar och bekanta i Finland, uppgick till totalt 22,1 miljoner, dvs. lika mycket som året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken man intervjuade 19 251 i Finland fast bosatta personer i åldern 15-74 år.

Det klart populäraste landet för fritidsresor med övernattning i destinationslandet var Estland. Till Estland gjordes 714 000 resor. Resorna till Estland ökade också mest, dvs. med 46 000 resor. De nästpopuläraste destinationsländerna var Spanien och Sverige. Till Spanien gjordes 386 000 och till Sverige 338 000 resor. Av resorna till Spanien gick omkring hälften till Kanarieöarna. Antalet resor till Spanien var lika många som året innan. Däremot minskade resorna till Sverige något, dvs. med 8 procent. Jämfört med föregående års fem populäraste länder steg Italien från femte till fjärde plats och gick förbi Grekland. Till Italien och Grekland gjordes 156 000 respektive 146 000 resor. Antalet resor till Italien ökade med omkring 15 procent. Däremot var resorna till Grekland något färre än året innan.

Bulgarien och Turkiet var betydligt populärare resmål än året innan, det samma gäller Egypten och Cypern. Till Bulgarien gjordes 66 000 semesterresor. Ökningen var nästan 70 procent från året innan. Antalet resor till Turkiet ökade med en tredjedel från året innan till 52 000 resor. Till Egypten gjordes 45 000 resor, vilket innebär att antalet resor var mer än en och en halv gånger fler än året innan. Antalet resor till Cypern nästan fördubblades jämfört med året innan och uppgick till 42 000 resor.

När det gäller långresor var Thailand fortfarande det populäraste resmålet. Till Thailand gjordes 89 000 semesterresor. Enligt undersökningen om finländarnas resor minskade dock resorna till Thailand med omkring 30 procent från rekordantalet året innan. Det näst populäraste resmålet vid långresor var Förenta staterna. Antalet fritidsresor till Förenta staterna uppgick till 76 000 och ökade med nästan 40 procent jämfört med året innan.

Antalet kryssningar uppgick till 1,26 miljoner, vilket är en procent mindre än året innan. Vid kryssning sker övernattning bara ombord, men resan kan också omfatta ett besök i land utan övernattning. Antalet fritidskryssningar till Sverige var 832 000 och till Estland 424 000.

Under år 2008 gjorde finländarna dessutom 584 000 dagsresor till utlandet på fritiden (inkl. dagskryssningar). Antalet dagsresor till Estland var 410 000 och till Sverige 119 000.

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning år 2008 och jämfört med år 2007

År 2008 gjordes omkring 5,1 miljoner fritidsresor i Finland, då man använde avgiftsbelagda inkvarteringstjänster såsom hotell, campingplats eller hyrd stuga. Antalet ökade med fyra procent, dvs. med 211 000 resor jämfört med året innan. De populäraste landskapen var Nyland och Lappland. Omkring 650 000 sådana resor gjordes till respektive landskap.

Av fritidsresorna med avgiftsbelagd inkvartering i Finland gjordes närmare en femtedel, dvs. 954 000 i juli, 567 000 i augusti och nästan en halv miljon i juni. Av de ungefär 5,1 miljoner stugresorna till den egna stugan gjordes hälften under maj-augusti. När det gäller besöksresorna gjordes drygt en tredjedel under juni-augusti. 15 procent av inrikesresorna och 13 procent av utlandsresorna skedde under juli.

Källa: Finländarnas resor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300 och Taru Tamminen (09) 1734 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 3.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2008/smat_2008_2009-07-03_tie_001_sv.html