Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.4.2010

Finland och grannländerna populära bland finländska resenärer i mars 2010

Finländarna gjorde i mars nästan en halv miljon inrikesresor i avgiftsbelagd inkvartering, vilket är 35 procent mer än under motsvarande period året innan. I mars gjorde finländarna 424 000 fritidsresor utomlands. Av dessa gick 236 000 till Sverige och Estland, vilket är 74 procent mer än under motsva-rande period året innan.

Finländarna gjorde i mars totalt 424 000 fritidsresor med övernattning till utlandet. Antalet resor med övernattning i destinationslandet uppgick till 268 000, av vilka 19 procent gjordes till Estland och 11 procent till Sverige. De kryssningar där man övernattar bara på båten gällde närmast Sverige och Estland.

I Finland gjorde finländarna 1,7 miljoner fritidsresor. Detta är 9 procent mer än under motsvarande period året innan. Största delen av resorna, dvs. 1,3 miljoner, var resor antingen till egen stuga, till släktingar eller vänner med gratis inkvartering eller man använde någon annan gratis inkvartering under resan.

Förhandsuppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor.För den här undersökningen intervjuades i april 1 364 personer i åldern 15–74 år bosatta i Finland

De slutliga uppgifterna om undersökningen om finländarnas resor publiceras på statistikens ingångssida i juli året efter statistikåret. Därtill utges preliminära kvartalsuppgifter i samband med månadspublikationen Turiststatistik (inkvarteringsstatistik) inom en och en halv månad efter kvartalets slut.

Finländarnas fritidsresor per månad 2008–2010, preliminära uppgifter

Finländarnas fritidsresor per månad 2008–2010, preliminära uppgifter

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen (09) 1734 2243, Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (185,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. mars 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2010/03/smat_2010_03_2010-04-30_tie_001_sv.html